De gemeenteraad van Nijmegen vergadert over een lastig onderwerp: de opvang van vluchtelingen in Heumensoord. De enorme toestroom van vluchtelingen heeft heel Europa versteld doen staan. VVD Nijmegen vindt dat de vluchtelingen niet op straat kunnen blijven staan. Tegelijkertijd stelt de VVD drie randvoorwaarden: Nijmegen gaat niet nog meer doen dan de opvang die er nu komt, er moet extra aandacht komen voor de veiligheid in en rondom de opvangplek en er moet ingezet worden op het voorkomen van illegaliteit.

De VVD is van mening dat zo lang Nijmegen opvang biedt aan zo’n grote groep asielzoekers, Nijmegen meer dan voldoende bijdraagt. Gemeente Nijmegen heeft haar maatschappelijke bijdrage geleverd aan dit nationale en Europese probleem. Het openen van een tweede AZC in Nijmegen, zou nu wat ons betreft op de lange baan moeten worden geschoven. De tweede randvoorwaarde richt zich op veiligheid in en rondom de opvang. De veiligheid in de omliggende wijken Brakkenstein, Grootstal en Hatert, en in Nijmegen als geheel moet gewaarborgd worden. De inzet van extra wijkagenten is wat de VVD betreft daarin niet voldoende. Extra surveillance, extra blauw op straat. De bewoners van Nijmegen verdienen het dat hun zorgen serieus worden genomen.

Er wordt nu geschat dat 15% van de vluchtelingen die nu asiel aanvragen in Nederland, geen voorlopige verblijfsvergunning krijgt. Met een opvang van 3.000 vluchtelingen wil dat zeggen dat minimaal 450 mensen op Heumensoord te horen zullen krijgen dat zij terug moeten keren naar hun land van herkomst. De VVD vindt het absoluut noodzakelijk dat er strikt op wordt toegezien dat deze mensen dan ook daadwerkelijk Nijmegen en Nederland verlaten. Het is onacceptabel dat deze mensen in de illegaliteit verdwijnen, dat moeten we voorkomen. De VVD dient een voorstel in om het college op te roepen deze randvoorwaarden mee te nemen in hun beleid. Daarnaast vraagt de VVD om een fysiek aanspreekpunt waar bewoners terecht kunnen met hun vragen en klachten.