Maandag 21 september reikte wethouder Hans Driessen een klokkenspel uit aan de leerlingen van basisschool De Ruyter in Weurt. De uitreiking staat symbool voor de start van een nieuw project om meer jonge mensen muziek te laten maken. Leden van de fanfare N.A.G. waren aanwezig bij de uitreiking om samen met de kinderen muziek te maken.  

Spelenderwijs kennismaken met muziek

Vanaf 21 september verzorgen vakdocenten op alle scholen in de Gemeente Beuningen in de groepen drie en vier muzieklessen. Kinderen leren in dit jaar spelen op een klokkenspel, maken een begin met het lezen van noten en krijgen plezier in het samenspelen. Het jaar erna gaan deze kinderen naar groep 5/6, waar zij vervolgonderwijs krijgen door middel van muzikale oriëntatie. Zij maken dan in weekblokken kennis met- en spelen op verschillende muziekinstrumenten.

Muziek maken laagdrempeliger

Wethouder Hans Driessen: “Door muziekonderwijs te bieden aan alle leerlingen, wordt zelf muziek maken laagdrempeliger gemaakt en hebben veel meer kinderen profijt van deze creatieve uitingsvorm.’’ De gemeente Beuningen heeft hiervoor een subsidie ter beschikking gesteld. Ook is het de bedoeling van de wethouder dat de fanfares in Beuningen, te weten Ulto (Winssen en Ewijk), Kunst en Volharding (Beuningen) en N.A.G. (Weurt) weer nieuw leven wordt ingeblazen.

Zij zullen allemaal een of meerdere soortgelijke naschoolse projecten voor basisschoolleerlingen gaan organiseren. De gemeente Beuningen heeft ook hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. Cultuurknooppunt De start van dit project is te danken aan Cultuurknooppunt, die onder andere als makelaar fungeert tussen fanfares, gemeente en scholen.