De naweeën van de crisis zijn nog duidelijk voelbaar. Maar Wijchen blijft investeren in de kwaliteit van de samenleving. Het college laat met de begroting voor 2016 zien dat het nog steeds op koers ligt. Wijchen blijft een financieel gezonde gemeente. Met deze begroting geeft het college gehoor aan de oproep van de gemeenteraad om met een mix van ambities, het heroverwegen van beleid, het inzetten van de Algemene reserve en een minder grote aanpassing van de ozb te komen. 

Investeren in de samenleving De crisis is ook in Wijchen nog voelbaar. Het aantal bijstandsgerechtigden, en daardoor ook de lasten voor de bijstand en bijzondere bijstand, laten dat zien. Het college houdt desondanks vast aan de inkomensgrens van 110% voor bijzondere bijstand. Dit betekent dat mensen die tot 110% van het minimum inkomen hebben, in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Om het aantal cliënten te laten afnemen, stelt het college maatregelen voor.

Wijchen blijft bouwen aan de toekomst en investeren in stenen èn mensen. Wijchen behoudt haar sociale gezicht maar ook investeringen in leefbaarheid, economie en duurzaamheid zijn belangrijk. In het komend jaar richten wij het stationsgebied opnieuw in. In 2016/2017 staat ook de bouw van de parkeergarage en fietsenstalling gepland. We investeren in onderzoek naar de toekomst van het winkelcentrum. In 2016 gaan we verder met het ontwikkelen van de multifunctionele accommodatie in Batenburg zodat school en verenigingsleven in een toekomstbestendig gebouw gehuisvest worden. Er komt ook een proef voor draadloos internet in het buitengebied. Allemaal zaken die de kwaliteit van de samenleving verder verbeteren.

Lokale lastendruk blijft laag  In de Kaderbrief kondigde het college zwaar weer aan. Dat is niet veranderd. De naweeën van de crisis worden opgevangen in de begroting, maar het verdere verloop blijft onzeker.  We blijven alert en waar nodig grijpen we in. Door een mix van maatregelen is het mogelijk de bij de kaderbrief voorgestelde ozb-verhoging van 12,6% te beperken. Het college stelt voor de ozb structureel met 7,5% te verhogen. Dit is mogelijk door geld uit de Algemene Reserve te gebruiken, een aantal plannen vooruit te schuiven en beleid te herzien. Met de verhoging van de ozb met 7,5% behoort Wijchen nog steeds tot de gemeenten met de laagste lasten in de regio.