Op vrijdag 16 oktober organiseert De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie, het symposium ‘Samen duurzaam leren en doen’ voor leerkrachten, duurzame initiatieven en ondernemers. Met bijdragen van Marius Smit, oprichter Plastic Whale, wethouder duurzaamheid Harriët Tiemens en een workshop- en excursieprogramma, waarmee wordt gevierd dat de Bastei sinds dit jaar Natuur en Milieu Educatie (NME) coördineert.

Gerard Mangnus, directeur De Bastei: “Met dit symposium willen we de basis- en voortgezet scholen praktisch inspireren hoe zij duurzaamheid een plek kunnen geven in het onderwijs. Daarnaast willen we de scholen in contact brengen met de vele initiatieven en organisaties in Nijmegen en omgeving die hen daarbij kunnen helpen.”

“Inwoners van alle leeftijden zijn het duurzame kapitaal van Nijmegen. Leren is daarbij onmisbaar”, aldus wethouder duurzaamheid Harriët Tiemens, die het symposium mede mogelijk maakt. “Leren begint op school en zet zich voort in mensen die idealen en ideeën kunnen omzetten naar succesvolle acties. Het symposium biedt volop ruimte voor reflectie, inspiratie en leren door te doen.“

Over de Bastei

Stichting De Bastei is ontstaan uit een fusie tussen De Stratemakerstoren en Natuurmuseum Nijmegen, met als partners Staatsbosbeheer en IVN Rijk van Nijmegen. In De Bastei gaan deze organisaties samen het verhaal van de rivier de Waal vertellen in de vorm van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en een veelheid aan toeristische arrangementen. In De Bastei komen stad, rivier en natuur samen. In 2016 zal deze stichting onderdak krijgen aan de Waalkade. Voor meer informatie zie www.debastei.nl. Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Nijmegen en IVN Gelderland.