Alpha is allerminst een standaard-cursus. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekt u wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al uw vragen en praat met andere deelnemers door over inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’.

De cursus is gratis en wordt gegeven op tien donderdagavonden die om 18.45 uur starten met een warme maaltijd. De eerste avond is op 8 oktober 2015. Ook is er een keer een bijeenkomst overdag (op zaterdag 7 november 2015). U bent van harte welkom op: Berg en Dalseweg 40 (pastorie van de Maria Geboortekerk) te Nijmegen.

In Nederland volgden ruim 220.000 mensen een Alpha, wereldwijd zelfs al 24 miljoen. Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? Dat kan bij Kees Jansen (06-23612042 / keesjansen84@gmail.com). Alpha: een vrijblijvende (nadere) kennismaking met het christelijk geloof.