Maandag 31 augustus tekenden beheerder Hedwig van Eenbergen en wethouder Piet de Klein de exploitatieovereenkomst voor zwembad De Plons in Beuningen. Het binnenzwembad wordt daarmee de komende vijf jaar beheerd door Zwembad de Plons B.V. De gemeente en de exploitant rekenen op een goede samenwerking.

Gunning
Voor de exploitatie van het zwembad waren vier partijen in beeld. Uiteindelijk bleek dat Zwembad De Plons B.V. de economisch meest voordelige aanbieding had ingediend. Het college heeft daarom op 5 mei 2015 de opdracht definitief gegund aan de partij die het zwembad al jaren in beheer heeft. Het contract is in principe voor vijf jaar maar kan worden verlengd naar tien jaar, mits de technische staat van het zwembad dan nog voldoet.

Achterstallig onderhoud
Omdat het lange tijd onzeker was of het zwembad open kon blijven, is het onderhoud de afgelopen jaren opgeschort. Het gebouw heeft daardoor achterstallig onderhoud. Dit brengt de veiligheid van de gebruikers niet in gevaar maar het onderhoud wordt nu wel snel opgepakt. Zo vervangt de gemeente op korte termijn het dak van het zwembad. Ook herstelt de gemeente het kozijnwerk en wordt het houtwerk aan de buitenkant van het gebouw geschilderd. Totale kosten voor het achterstallig onderhoud zijn geraamd op 180.000 euro.