De gemeente Nijmegen trekt de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro uit voor onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn van de gemeente. Voor 2015 wordt 250.000 euro uitgetrokken voor de meest noodzakelijke aanpassingen. In de volgende drie jaar komt jaarlijks nog eens 250.000 euro beschikbaar voor de vervolgaanpak.

Nijmegen vindt het belangrijk om het erfgoed goed te bewaren voor de toekomst. In 2015 wordt het geld besteed aan het herstel van zes van de twaalf beelden van de Latijnse School aan de St. Stevenskerkhof en de restauratie van de keermuur van het Valkhofpark. Daarnaast wordt onderzocht  hoe de  vochtproblematiek in de Kanunnikenhuizen verholpen kan worden en hoe het klimaat in de Valkhofkapel kan worden verbeterd, zodat de kwaliteit van de muurschilderingen niet verder achteruit gaat.

In 2016 worden de overige beelden van de Latijnse School gerestaureerd en wordt gestart met de definitieve aanpak van de muurschilderingen in de Valkhofkapel en de vochtproblematiek van de Kanunnikenhuizen. In 2017 en 2018 worden deze werkzaamheden afgerond en worden  afhankelijk van nader onderzoek andere monumenten aangepakt.