De aandeelhouders van Dar NV hebben ingestemd met de verkoop van de aandelen van de commerciële tak, Dar Milieu BV, aan SITA Nederland. Dar Milieu BV is de commerciële tak van Dar. Met deze overname kan SITA Nederland de huidige dienstverlening in Nijmegen en omstreken verder uitbreiden en verstevigen. Dar NV kan zich richten op de hoofdtaak: een regiebedrijf zijn voor overheden met optimale dienstverlening voor gemeenten en inwoners.

Dar heeft zes aandeelhoudende gemeenten: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Nijmegen en Wijchen. De voorgenomen verkoop was onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders van Dar. Op 8 juli hebben de aandeelhouders ingestemd met de verkoop, waardoor de overname een feit is.

SITA Nederland wil graag concreet aan de slag met het stimuleren van circulaire economie in de regio Nijmegen door intensieve samenwerking met bedrijven en overheidsinstellingen. Met hen wil de afvalspecialist, onder meer door co-creatie, concrete stappen zetten om kringlopen te sluiten en zo de aantasting van ons klimaat te verminderen.

Blij met vertrouwen
Wieger Droogh, Algemeen Directeur SITA Nederland: “We zijn blij met de definitieve goedkeuring en het vertrouwen van de aandeelhouders. De komende weken integreren we Dar Milieu BV en haar medewerkers binnen onze organisatie. De commerciële klanten van Dar Milieu BV kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit en service. Daarbij willen we ook graag de huidige samenwerking met zakelijke partners van Dar voortzetten om de klanten van Dar optimaal te bedienen.”

Bart de Bruin, interim directeur Dar:“Met de verkoop van Dar Milieu BV zorgen we voor een stabielere toekomst als regiebedrijf voor onze aandeelhoudende gemeenten: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Ik ben blij met de definitieve goedkeuring van de aandeelhouders en heb er alle vertrouwen in dat SITA Nederland uitstekend zorgt voor de klanten en de medewerkers van Dar Milieu BV.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.