De gemeente Nijmegen heeft een akkoord bereikt met alle betrokken partijen over de verhuizing van Slachthuis Nijmegen naar Regionaal Bedrijvenpark Laarakker in de gemeente Cuijk. “We staan klaar om het bedrijf met open armen te ontvangen in onze agrofood cluster,” aldus wethouder Jilisen. Met de verhuizing is een bedrag gemoeid van ruim € 25 miljoen.

Naast deze gemeenten zijn diverse overheden, waaronder de provincies Gelderland en Noord-Brabant bij de onderhandelingen betrokken. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) fungeerde als procesbegeleider. Alle partijen zijn tevreden over het resultaat. Voor het slachthuis betekent de verhuizing dat er straks gewerkt wordt in een compleet nieuwe fabriek. Deze zal voorzien zijn van state-of-the-art technologie en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en dierwelzijn. De werkgelegenheid van ruim 460 mensen blijft dankzij de verhuizing behouden voor de regio. De provincies Gelderland en Brabant hebben beide meegewerkt aan deze verhuizing waarbij weliswaar banen verhuizen van provincie, maar voor de regio behouden blijven.

Ook in Nijmegen is men blij met het bereikte akkoord. Het gebied Waalfront kan nu ontwikkeld worden, waardoor een fraaie wijk met ruim 1800 woningen aan het water zal
ontstaan. Wethouder Bert Velthuis: “Het slachtbedrijf paste niet meer in een veranderde omgeving waarin de woonfunctie overheerst. De toezegging van de gemeente aan de betrokken bewoners en bedrijven is nu gestand gedaan.”

“We zijn enorm blij dat het in goede samenwerking is gelukt om dit complexe proces af te ronden,” aldus directieleden Dominique en Kathelijne Hilckmann. “Het is een spannende periode geweest waarin we met twee gemeenten en twee provincies intensief hebben samengewerkt om tot een oplossing te komen. Voor al onze mensen is dit zeer goed nieuws!  De werkgelegenheid in deze regio blijft behouden. Wij gaan ons nu volop richten op innovatie en ontwikkeling op het gebied van food, feed en pharma. Dat zal zeker spin-offs van nieuwe, innovatieve starters opleveren voor de regio.”

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker
Voor Slachthuis Nijmegen betekent de verhuizing naar Regionaal Bedrijvenpark Laarakker dat het bedrijf zich optimaal op de toekomst kan voorbereiden. Het bedrijvenpark in Cuijk richt zich op de Agro-Foodsector en ligt aan de rand van een varkens-/veehouderij-gebied, dat een belangrijke toevoer voor Slachthuis Nijmegen vertegenwoordigt. Ook is er letterlijk voldoende ruimte voor Slachthuis Nijmegen om op het bedrijvenpark te groeien en samen te werken met andere partners binnen de voedingsmiddelenindustrie.

Waalfront
Het Waalfront is één van de belangrijkste gebiedsontwikkelingen in Nijmegen. Inzet is de transformatie van een industriegebied naar een nieuw leefgebied aan de rivier de Waal. Direct naast het Nijmeegse stadscentrum ontstaat een wijk met winkels, restaurantjes, voorzieningen en ruim 1800 woningen. Het Waalfront verbindt bovendien de al bestaande woonwijk Waterkwartier met de Waal.

Grote bedrijven als Slachthuis Nijmegen zijn niet meer in te passen in de nieuwe functie van het gebied. De verplichte hindercirkel rond het bedrijf beperkt nieuwbouwmogelijkheden en de vele vervoersbewegingen van vrachtwagens passen niet bij een woonwijk. Eerder kocht de gemeente Nijmegen al het terrein van de voormalige Honigfabriek dat naast Slachthuis Nijmegen ligt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.