De plannen voor een windpark met 12 windturbines 200 meter hoog worden steeds definitiever. De testmast is geplaatst, en de gemeente Kranenburg gaat door met de voorbereidingen om tot een definitief besluit te komen.

Na de bezwaarronde bij de  Bezirksregierung Düsseldorf was het een tijdje stil, totdat in het Kranenburgse huis-aan-huis krantje Rathaus-Echo een eenzijdig pro-windpark artikel stond. Als reactie hierop heeft Tegenwind Reichswald een Reichswald-Echo geschreven met daarin al hun bezwaren tegen het windpark. Deze is tijdens een grote flyer actie samen met sympathisanten huis aan huis verspreid in Kranenburg. Omroep Gelderland was hierbij uitgenodigd en heeft opnames gemaakt en deze uitgezonden. Dit bleef niet ongemerkt, het dagblad Algemeen Dagblad kwam langs voor een interview. Na plaatsing van het artikel volgde er veel aandacht in de landelijke pers, in landelijke nieuwsuitzendingen op de radio en andere dagbladen, waaronder het dagblad Trouw en later een artikel in het vakblad Binnenlands Bestuur.

Met name kwam hierin ter sprake dat buurlanden rechten zouden moeten hebben op inspraak bij grensoverschrijdende projecten. Dit speelt niet alleen bij het windpark in het Reichswald, maar langs de gehele rijksgrens, met name langs Limburg. CDA Europarlemantariër Jeroen Lenaers heeft deze problematiek in het Europees parlement onder de aandacht gebracht.
DSC03907
Afgelopen woensdag had Tegenwind Reichswald een barbecue met politici uit Nederland en Duitsland georganiseerd, om van gedachten te wisselen over plannen voor het windpark in het Reichswald. De avond was goed bezocht, en wij waren tevreden met het verloop.

De dag daarna stonden de plannen voor de ontwikkeling van windindustrie in het Reichswald op de agenda voor de zitting van de commissie “Planning en Milieu” van de Gemeente Kranenburg. Tot de onderwerpen behoorden de wijziging van het bestemmingsplan en de start van het proces voor de publieke voorlichting. Deze zitting was openbaar, leden van Tegenwind Reichswald en aanhangers hebben vooraf protest gemaakt en ook deelgenomen aan deze openbare zitting.

De commissie heeft met 2 stemmen tegen en 1 onthouding groen licht gegeven voor wijziging van het bestemmingsplan. Dit houdt in dat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juni a.s. een definitief besluit genomen zal worden tot wijziging van het bestemmingsplan, waarop vervolgens inspraakrondes, door middel van zienswijzen en bezwaarschriften, ook voor Nederlandse burgers, zullen volgen.

Dit moment mag niet ongemerkt voorbij gaan. Houd daarom de Facebookpagina Gegenwind.Tegenwind.Reichswald en website www.tegenwindreichswald.eu goed in de gaten, zodat velen protest aan kunnen tekenen.

Ondertussen wordt er druk geflyerd met het flyer- en actieteam, met name rond Kessel en Goch, waar 23 juni een informatieavond houden wordt. Er rest ons niet veel tijd meer, Tegenwind Reichswald kan goed hulp gebruiken. U kunt lid worden, een donatie geven, en u aanmelden voor het flyer- en actieteam. Hoe meer  sympathisanten helpen, hoe meer  actie gevoerd kan worden tegen het windpark in het Reichswald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.