Een nieuwe Woonvisie: wat vindt de stad ervan?

Samen werken aan goed wonen. Dat is in één zin de kern van de nieuwe concept Woonvisie. Alle partijen in Nijmegen die betrokken zijn bij ‘wonen’ zorgen samen voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige woonstad. Bewoners en partijen in de stad praatten afgelopen jaar mee over wonen in Nijmegen. Op basis van al hun ideeën heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerp-Woonvisie voor 2015-2018 opgesteld. Dit ontwerp is nu vrijgegeven voor inspraak tot 1 oktober.

Er is volop meegedacht over de nieuwe Woonvisie. Op bijeenkomsten met bewoners en professionals, via social media, in een projectgroep met makelaardij, universiteit en woningcorporaties en per brief en e-mail zijn allerlei punten ingebracht. Er is gediscussieerd over het betaalbaar houden van het wonen, groeien in de Waalsprong en in het Waalfront, het belang van jongeren voor de stad en de gevolgen van langer zelfstandig thuis wonen. Deze inbreng heeft geleid tot het huidige ontwerp van de Woonvisie.

Nijmegen wil een aantrekkelijke en toekomstbestendige woonstad blijven voor iedereen. Vanuit deze ambitie werkt de stad de komende jaren aan betaalbaar wonen, de bouw van voldoende woningen, verduurzaming van de panden en wonen met zorg . Er is bijzondere aandacht voor doelgroepen zoals mensen met lage inkomens, jongeren en starters, vergunninghouders, expats en woongroepen. De nieuwe Woonvisie is een uitwerking van het coalitieakkoord.

De gemeente is benieuwd of de visie aanspreekt. Iedereen kan zijn of haar reactie vóór 1 oktober 2015 sturen naar woonvisie@nijmegen.nl of naar gemeente Nijmegen, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO10) o.v.v. Inspraak Woonvisie, Postbus 9105 6500 HG Nijmegen. Na 1 oktober verwerkt de gemeente de reacties en in het najaar beslist de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.