Stichting Kops Plateau heeft een activiteitenochtend georganiseerd voor de leerlingen van basisschool De Klokkenberg in Nijmegen-Oost. De strekking van deze ochtend was om de kinderen van groep 5 spelenderwijs kennis te laten maken met de natuur, cultuur en de rijke historie van dit inspirerende en eeuwenoude plateau. De thema’s grafheuvels en archeologie stonden hierbij centraal.

Boeiend verhaal over Kopse grafheuvels
Rond de ochtendpauze van de basisschool verzamelden de dertig leerlingen uit groep 5 van juffrouw Ilse zich voor het schoolgebouw om vervolgens keurig in formatie, twee aan twee, onder begeleiding van enkele ouders en Stichting Kops Plateau naar het Kops Plateau te lopen.

Aangekomen op het terrein werden de enthousiaste kinderen verwelkomd en kregen zij verschillende verhalen te horen over de historische gelaagdheid van het plateau, waarbij ditmaal verder werd ingegaan op het bijzondere verleden van de grafheuvels. De interactie met de kinderen werd met regelmaat aangegaan door hen vragen te (laten) stellen. De leerlingen toonden zich zeer betrokken en nieuwsgierig en luisterden aandachtig naar het verhaal dat werd ondersteund door grote afbeeldingen.

In de huid van een archeoloog
Na het boeiende verhaal over de grafheuvels werden de leerlingen getrakteerd op iets lekkers en alweer klaargestoomd voor het volgende avontuur. In groepjes werden de leerlingen op pad gestuurd om aan de hand van de door Stichting Kops Plateau ontworpen kaarten te zoeken naar de van tevoren verstopte ‘archeologische’ vondsten. Op een speelse en actieve manier leerden zij meer over de gevonden spulletjes.


Dynamisch spelletje
Ter afsluiting van de ochtend speelden de leerlingen, als aansluiting op een kort verhaaltje over de Muur van Hadrianus (Hadrian’s Wall) het spel de Romeinse Muur. Het spelletje is door de stichting bedacht als variant op het welbekende ren-/tikspelletje de Chinese Muur waarbij de kinderen moeten overlopen van de ene zijde van het veld naar de andere. De leerlingen schoten enthousiast alle kanten op, waardoor zij even lekker stoom konden afblazen.

Sfeerimpressie
Bekijk de sfeerimpressie op onze Facebookpagina; Kops Plateau. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent Kops Plateau en de stichting die erachter schuil gaat? Houd de website in de gaten en volg de Facebook en/of Twitter van Kops Plateau.