Vanaf vandaag is de website van CWZ vernieuwd. Belangrijkste verandering is dat de site volledig is ingericht naar de wensen van de bezoeker. Wie de website bezoekt komt nu sneller bij de gezochte informatie.

De website is vernieuwd op drie onderdelen:
– De uitstraling is fris, modern en overzichtelijk. Met veel aandacht voor beeldmateriaal: foto’s en filmpjes.
– De inrichting is gebaseerd op het zoekgedrag op de bestaande website van CWZ, onderzoek naar klikgedrag en interviews met testpersonen. Pagina’s die mensen het vaakst bezoeken zijn snel en gemakkelijk te vinden.
– De inhoud is geclusterd voor drie belangrijke online groepen: patiënten, bezoekers en zorgpartners.

Informatie voor patiënten
Belangrijkste onderdeel op de site voor patiënten is de informatie die is geclusterd rond aandoeningen. Voor elke aandoening ziet de patiënt direct (mogelijke) bijbehorende onderzoeken en behandelingen. Ook is snel duidelijk welke artsen en andere zorgverleners de patiënt bij die behandeling tegenkomt, op welke poli’s hij moet zijn en welke afdelingen bij de behandeling zijn betrokken.

Verder bevat de site voor patiënten ook
* Praktische informatie over bijvoorbeeld inschrijven, parkeren, huisregels, gastvrouw/gastheer en voorzieningen
* Patiëntinformatie, zoals ziekenhuisfolders, hulp bij kiezen zorg, patiënt als regisseur, rechten/plichten en wachttijden
* Informatie over afspraken maken of afzeggen bij onze poliklinieken, verwijzing en hoe u zich kunt voorbereiden op het spreekuur.
* Informatie over opname op een verpleegafdeling, dagopname en vervolgzorg thuis of in een verpleeghuis
* Informatie over operaties met narcose en operaties met plaatselijke verdoving.

Bezoeker
Mensen die een naaste willen bezoeken in CWZ vinden snel de informatie die zij zoeken over bezoektijden, voorzieningen en de cadeaushop. De succesvolle ‘send-a-card’-module is gehandhaafd. Deze bevat kaarten van foto’s die zijn gemaakt door onze eigen medewerkers.

Zorgpartners
Communicatie met zorgpartners is belangrijk voor CWZ. Hiervoor is een apart deel van de site ingericht. Huisartsen en andere verwijzers vinden daar onder meer informatie over verwijzingen en aanvragen van diagnostiek en aanvragen van materialen. Ook bevat dit deel foto’s en gegevens van de specialisten in CWZ én een overzicht van alle huisartsen in de regio met een link naar de sites van de huisartsenpraktijken. De site bevat ook informatie voor andere partners in de zorgketen, zoals thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen.