Het CDA Nijmegen wil van het college weten in hoeveel procent van de gevallen de gemeente Nijmegen de facturen binnen 30 dagen betaalt. Uit een brief van Minister Kamp van Economische Zaken van donderdag 30 april blijkt dat veel gemeenten nog steeds te laat betalen. Zeker in tijden van crisis is het van belang dat MKB-bedrijven en ZZP’ers op tijd hun geld krijgen overgemaakt. Door te late betalingen komen veel ondernemers onnodig in de financiële problemen en worden investeringen uitgesteld.

Het CDA vindt dat juist de overheid een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen door de rekeningen op tijd te betalen. Ook de minister van Economische Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stellen dat een verbetering van de betaaltermijn van gemeenten wenselijk is. Het CDA Nijmegen vindt daarom dat de gemeente actie moet ondernemen om het betalen van de facturen te versnellen. Tevens wil CDA Nijmegen dat de gemeente in navolging van de Rijksoverheid halfjaarlijks op een gestandaardiseerde wijze gaat rapporteren over de betaaltermijnen die zijn gerealiseerd.

Fractievoorzitter Mark Buck: “Hoewel veel gemeenten late betalers zijn, spant Nijmegen de kroon. Volgens onderzoek van MKB Nederland zit Nijmegen in de top-3 van langzaamst betalende gemeente. Op een totaal van 392 gemeenten in Nederland is dat een bedroevende prestatie. Volgens dit onderzoek wordt ruim 1/3e van de rekening niet tijdig volgens contract betaald. Dat past niet bij de betrouwbare overheid die de gemeente volgens het CDA zou moeten zijn.”

Initiatiefnota
Ook in de Tweede Kamer maakt het CDA zich sterk voor tijdige betalingen door de overheden. Daarnaast heeft het CDA in samenwerking met ONL (een organisatie die werkt voor ondernemers) een initiatiefnota ingediend om te late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB tegen te gaan. Veel ondernemers ondervinden problemen, doordat ook het grootbedrijf bewust de rekeningen niet op tijd betaalt omdat dit lucratief is. Door de ongelijke verhoudingen is het grootbedrijf in staat langere betalingstermijnen van soms wel 90 tot 120 dagen af te dwingen. De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen worden door Ernst en Young geschat op 2,5 miljard.