Wat kunnen wij nu nog leren van de Duits-joodse filosoof Martin Buber (1878 – 1965)? Bekijk Buber in tien minuten: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=16Cr82mLhkw

Buber was één van de belangrijkste religieuze denkers van zijn tijd. Al in 1923 deed hij een poging om het denken in termen van individualiteit te doorbreken in zijn bekendste werk Ik en Jij.

Wat kunnen wij, in tijden van individualisme, leren van Bubers filosofie van de dialoog?

Dinsdag 9 juni 2015 | 19.30 – 21.00 uur | Collegezalencomplex Radboud Universiteit
Deelname: € 5,- | € 4,- | gratis

Volgens Buber gaat het niet om het ik maar om de relatie, zowel tussen mensen onderling als tussen mens en God. “Ik heb geen leer, ik voer een gesprek”, was de levenshouding van Buber. Zijn leven én werk draaiden om de dialoog, die volgens hem veel meer was dan alleen verbale communicatie: “Alle werkelijke leven is ontmoeting.”

Op 13 juni is het vijftig jaar geleden dat deze religiefilosoof, pedagoog, politiek denker en activist overleed.

 

Victor Kal, hoofddocent wijsbegeerte aan de UvA met bijzondere interesse in de joodse filosofie, houdt een inleidende lezing over Bubers persoon, leven en werk. Daarin legt hij bijzondere nadruk op het centrale thema uit Ik en Jij. Victor Kal schreef o.a. De joodse religie in de moderne wijsbegeerte. Van Spinoza tot Derrida (Kampen 2000).

Na zijn lezing gaat Victor Kal in gesprek met Inigo Bocken over een mogelijke actualisering van Bubers denken. Inigo Bocken is filosoof en directeur van het Titus Brandsma Instituut voor spiritualiteit. Hij vertaalde Bubers werk De geschiedenis van het moderne individu, dat de basis vormde voor Ik en Jij.

Carli coenen, promovendus Filosofie aan de Open Universiteit en docent aan de Radboud Universiteit, is gespreksleider.
“Het heeft geen zin Buber te bestuderen zonder open te staan voor verandering.”
Martin Buber Gesellschaft

 

Meer informatie en inschrijven www.ru.nl/sp/buber

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.