Dit jaar vindt op zaterdag 13 juni voor de zeventiende keer de Open Dag van de Nijmeegse Stadstuinen plaats. De tuinpoorten van 25 (particuliere) tuinen staan op die dag wagenwijd voor u open!

U bent van harte welkom!

In de afgelopen jaren hebben duizenden bezoekers zich geamuseerd met hetgeen de enthousiaste particuliere tuinbezitters hen te zien gaven.

De kracht van het evenement ligt in de variatie aan tuinen. Grote tuinen, kleine tuinen. Gecultiveerd of wild. Elke tuin met zijn eigen verhaal. Met als gezamenlijke noemer het enthousiasme waarmee iedere tuinder bezig is in haar of zijn paradijs!

Een enthousiasme dat voor de meeste bezoekers herkenbaar zal zijn want veel bezoekers tuinieren zelf ook met liefde of hebben de wens om dit te gaan doen en zoeken (en vinden) inspiratie in andermans tuin.

In een aantal tuinen wordt door kunstenaars geëxposeerd!

Brochures met adressen en tuinomschrijvingen zijn vanaf heden voor 3 euro verkrijgbaar bij onder andere:
– Intratuin Malden
– VVV Rijk van Nijmegen
– Dekker v.d. Vegt boekverkopers Nijmegen
– ‘Geknipt voor uw tuin’ in Lent

Zie voor verdere informatie: www.nijmeegsestadstuinen.nl