De gemeente Heumen vindt het belangrijk dat sportvoorzieningen voor inwoners toegankelijk zijn. Sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeente geeft deze verenigingen dan ook graag financiële steun door ze op aanvraag een investeringssubsidie te verstrekken. Daarvoor is het budget voor investeringssubsidies sinds vorig jaar aanzienlijk verhoogd. Met de investeringssubsidies levert de gemeente, naast de vereniging zelf, een bijdrage aan de instandhouding van de infrastructuur van de buitensport.

Het college heeft besloten om aan SV Juliana ’31, RKVV Overasseltse Boys en Union Hockey voor 2015 investeringssubsidies toe te kennen. SV Juliana ’31 gaat met de investeringssubsidie een kunstgrasveld aanleggen, een natuurgrasveld renoveren en noodzakelijke aanpassingen aan het clubhuis doen. Union Hockey renoveert een veld en vervangt ook de veldafrastering. RKVV Overasseltse Boys renoveert kleedkamers ter voorkoming van de kans op legionella.

Toekenning
In totaal wordt er een bedrag van €439.000 aan investeringssubsidies verstrekt. Dit bedrag komt voort uit het jaarlijkse budget voor investeringssubsidies van €225.000 en een eenmalig extra bedrag van €214.000 voor de versterking van de buitensport infrastructuur.

Met de investeringssubsidies ondersteunt de gemeente de sportclubs bij het in stand houden van hun sportaccommodaties. Het gaat daarbij om renovatie of vervanging van velden of banen, kleedkamers, kantines en dergelijke. Alle subsidieontvangers leveren daarbij ook duidelijk zelfwerkzaamheid en een eigen financiële bijdrage aan de investering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.