Op vrijdag 1 mei 2015 heeft wethouder Ellen de Swart namens de gemeente Heumen de overeenkomsten met huishoudelijke hulpaanbieders getekend.

Huishoudelijke hulp in Heumen
Eind december 2014 heeft de raad een drietal zaken besloten: de eenvoudige huishoudelijke hulp wordt binnen de Wmo als algemene voorziening ingezet, er komt een financieel vangnet binnen de algemene voorziening voor mensen met een laag inkomen. De huishoudelijke hulp (HH2), waarbij ook hulp geboden wordt bij het organiseren van het huishouden, blijft ongewijzigd.

Aanbieders per 1 juni 2015
In februari 2015 is er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart genaamd ‘relationeel contracteren’ omdat de overeenkomsten met aanbieders die er waren juridisch gezien niet verlengd konden worden. Er zijn vier overlegrondes geweest met de aanbieders Grand Care, TSN, T-zorg en Vérian. De laatste aanbieder is zelf eerder uit het proces gestapt en laat de huishoudelijke hulp per 1 juni 2015 over aan de andere aanbieders. De klanten van Vérian kunnen voor de periode na 1 juni hun keuze maken uit GrandCare, TSN en T-zorg.

Tarieven huishoudelijke hulp
Vanuit de overheid heeft de gemeente Heumen een toelage op de huishoudelijke hulp ontvangen (voor het behoud van werkgelegenheid). Dit bedrag is door de gemeente gebruikt om een korting te geven op de kostprijs van huishoudelijke hulp, daarmee betalen Wmo-cliënten maximaal €12,50 per uur. Inwoners met een minimum inkomen tot 130% betalen lagere tarieven. Voor een inkomen tot 110%, geldt een uurtarief van €2,50; voor een inkomen tussen 110-130% gaat het om €5,=.

Communicatie
Alle inwoners die momenteel eenvoudige huishoudelijke hulp via de gemeente ontvangen hebben inmiddels een gesprek gehad met een consulent van Vraagwijzer en een brief met de meest recente informatie. Op 6 mei vonden twee informatiebijeenkomsten in Malden en Overasselt plaats, waar inwoners terecht konden met hun vragen. Deze werden goed bezocht.