Het Dijkmagazijn organiseert zondag 17 mei een fietsexcursie over het cultuurhistorische verleden van Beuningen. Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen begeleidt de tocht. Hij legt verbanden tussen het heden en het verleden van het Beuningse landschap langs de Waal.

Wie eenmaal door de ogen van Van Hemmen naar het Beuningse landschap heeft gekeken, kan voortaan ook zelf het landschap ‘lezen’. De Waal heeft de hoofdlijnen in het landschap getrokken. Globaal is het gebied verdeeld in drie stroken langs de Waal: uiterwaarden, oeverwal en komgronden. Elk met zijn eigen bijzondere kenmerken. Niet alleen in de begroeiing, maar ook door het gebruik dat de mensen er in de loop der eeuwen van gemaakt hebben. Niet voor niets liggen de dorpen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen keurig op een rij langs de Waal. In de prehistorie was er al bewoning op deze hooggelegen oeverwallen.

Cultuurhistorisch gezien liggen de wortels van het huidige Beuningse landschap in de vroege middeleeuwen. De ontginningen die toen begonnen, hebben geleid tot kenmerken die ook nu nog te zien zijn.

Er zijn veel details te ontdekken in het Beuningse landschap. Zo vindt men resten van oude waterkeringen, oplossingen die gevonden moesten worden na overstromingen en de bijzondere plaatsing van boerderijen. Van Hemmen weet hiervan de krenten uit de pap aan te wijzen. Het Weurtse straatje in de uiterwaarden is daar een voorbeeld van. Het is een middeleeuws dijkje dat Weurt moest drooghouden. Maar hij is alles behalve gortdroge historicus. Met spookverhalen en vreemde voorvallen uit het verleden kruidt hij op smeuïge wijze het historisch uitstapje.

De tocht van ongeveer 10 kilometer start bij Het Dijkmagazijn, gaat onder andere naar Weurt om met een boog weer terug te keren naar Het Dijkmagazijn.
Fietstocht over Beuningse verleden, zondag 17 mei, 14.00-16.00 uur.

Deelname € 5,00
Start: Het Dijkmagazijn, Dijk 41 Beuningen (024-6777000)
Voor informatie en reserveringen www.hetdijkmagazijn.hetnet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.