Op woensdag 27 mei is het feestelijke startsein gegeven voor de nieuwbouw van 32 appartementen op het terrein van woonzorgcentrum Vijverhof in Berg en Dal. Zo’n 80 genodigden bestaande uit bewoners, hun familie en mantelzorgers, buurtgenoten, bouwvakkers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden waren erbij aanwezig. Het nieuwe complex krijgt de naam Vlindertuin.

Na korte toespraken van KlokBouwOntwikkeling en ZZG zorggroep werd de bouw op ludieke wijze ingeluid. Een bewoner van Vijverhof, de 100-jarige meneer Rutten, trok samen met enkele medewerkers, de voorzitter van de cliëntenraad en andere betrokkenen flink aan de touwen om de eerste paal in de grond te heien. Dit onder toeziend oog van een nogal groot uitgevallen bouwvakker die het geheel opluisterde met zijn bijzondere verschijning. Na afloop werd er samen getoost op een voorspoedige bouw. Medio 2016 betrekken 32 mensen met dementie hun eigen appartement in dit nieuwe woongebouw.

Vlindertuin is prettig wonen en fijn leven in een veilige omgeving met verpleegzorg. Het complex wordt in opdracht van ZZG zorggroep gebouwd door KlokBouwOntwikkeling uit Nijmegen.