Nijmegen moet onder voorwaarden ruimte bieden aan twee nachtwinkels, zo vindt het college van burgemeester en wethouders. Aan nachtwinkels is behoefte, en er is ook een grote belangstelling van ondernemers. Het college vraagt de gemeenteraad hun wensen en bedenkingen over dit voorstel.

Het college wil graag twee nachtwinkels mogelijk maken, omdat er bij consumenten – waaronder een aanzienlijke studentenpopulatie – behoefte bestaat om ook ’s nachts levensmiddelen te kunnen kopen. Bij een aantal van twee nachtwinkels kunnen de effecten worden gespreid, en bovendien kan er beter worden gemonitord voor evaluatie.

Door de ruime openingstijden van een nachtwinkel kan overlast voor omwonenden ontstaan. De politie geeft aan dat deze overlast met aanvullende voorwaarden te reguleren is. Daarom worden aanvragen voor een nachtwinkel getoetst aan een aantal criteria. Zo is de omvang van de winkel gebonden aan een maximum, en ligt de nachtwinkel bij voorkeur in een gebied met gemengde functies waar niet alleen gewoond wordt. De nachtwinkel moet goed bereikbaar zijn en liggen aan een doorgaande weg (niet binnen de road barriers in het stadscentrum) met voldoende parkeergelegenheid.

Daarnaast kan het college nog aanvullende maatregelen opleggen, afhankelijk van de locatie. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid (pinbetalingen tijdens nachturen, beveiligingssystemen, bemensing van de winkel), tijden van bevoorrading en het voorkomen van ‘hangen’ in de directe omgeving van de winkel. Over dergelijke maatregelen wordt advies ingewonnen bij de politie.

De Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 bood al de mogelijkheid om nachtwinkels toe te staan. Bij de vaststelling van de verordening in 2013 gaf de gemeenteraad aan eerst gehoord te willen worden voor het college een besluit zou nemen over het aantal ontheffingen voor nachtwinkels. Het college geeft hier nu gevolg aan.