Studenten (120) van de Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) maken plannen om de Œvergeten archeologie¹ van het Kops Plateau in Nijmegen door middel van natuurontwikkeling en landschapsinrichting weer onder de aandacht brengen.

Studenten aan de slag
De studenten uit Velp, die in groepen deze opdracht uitvoeren in het kader van hun opleiding tot Landschapsarchitect, hebben de eerste fase afgerond, waardoor er 24 concrete plannen ontwikkeld zijn voor de inrichting van het Kops Plateau. Deze worden ondersteund door grote posters en maquettes en zijn tot stand gekomen nadat de studenten ter voorbereiding een uitvoerige studie hebben gemaakt van de rijke geschiedenis van het Plateau, waar de cultusplaats, grafheuvels, Romeinen, FLAK-stelling en noodwoningen deel van hebben uitgemaakt.

Een selectie van de 24 plannen zullen tijdens een inspiratieavond tussen Stichting Kops Plateau en omwonenden van het Kops Plateau dienen als inspiratiebron. De volgende fase in het proces omvat de verdere uitwerking van de plannen waarbij uiteindelijk 120 individuele plannen worden aangeleverd. Een door docenten geselecteerd aantal plannen wordt 18 juni door de studenten aan Stichting Kops Plateau gepresenteerd.

 


Bijdrage aan maatschappij en cultuurhistorisch besef

Het Kops Plateau is een 11 hectare hoge vlakte en verlaten stuk groen in het oosten van Nijmegen en wordt vaak gezien als openbaar terrein waar men heerlijk kan wandelen en genieten van een prachtig uitzicht over de Ooijpolder. Het Kops Plateau is meer dan een inspirerend en rustgevend stuk groen. Het plateau maakte ooit deel uit van een Romeinse versterking op de noordgrens van het Romeinse Rijk en is dé plek van waaruit 2000 jaar geleden de ontwikkeling van Romeins Nederland werd geregisseerd. Daarnaast werd dit bijzondere terrein in meerdere tijdsvakken bewoond. Het terrein is eigendom van de Marggraff Stichting, die graag in samenwerking met jonge mensen en de omwonenden naar een nieuwe toekomst wil toewerken.

Stichting Kops Plateau werkt graag toe naar een toekomst van het Plateau waar de elementen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en cultuurbesef deel van uitmaken. Door de inschakeling van de studenten wil de Stichting, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, aandacht voor natuurschoon en historisch besef stimuleren. Daarnaast kunnen studenten al lerend competenties verwerven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.