Maar liefst 16 partijen in deze regio hebben de handen ineen geslagen en met elkaar afgesproken om binnen 2 jaar 305 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren en in te vullen. Deze samenwerking krijgt dinsdag 21 april officieel vorm met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

De partijen hebben zich verenigd in de Stuurgroep Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen (SAR). De SAR is opgericht om de afspraken uit het Sociaal Akkoord verder vorm te geven en wil naast de baanafspraak ook de focus leggen op een goed functionerende regionale arbeidsmarkt waarin meer werk is voor iedereen. De SAR bestaat uit vertegenwoordigers van VNO-NCW midden, MKB Midden-Nederland, FNV, CNV, Industriële Kring Nijmegen, Economisch Collectief Nijmegen, UWV, HAN, ROC Nijmegen en de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen: Mook en Middelaar, Druten, Wijchen, Nijmegen, Beuningen, Groesbeek en Heumen (samen met UWV vertegenwoordigd in het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen).

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 21 april is de eerste stap gezet naar een intensieve samenwerking om meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking in deze regio te creëren.