De gemeente Nijmegen roept mensen op om met een suggestie te komen voor een naam voor de nevengeul van de Waal en voor één van de nieuwe bruggen. Tot en met 27 april (Koningsdag) zijn inzendingen voor deze prijsvraag mogelijk via www.nijmegen.nl>ruimtevoordewaal.nl. Een deskundige jury kiest de winnaars en draagt de namen voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Het project ‘Ruimte voor de Waal’ nadert zijn voltooiing. Het is al goed te zien hoe de nevengeul van de Waal, de nieuwe kade, het eiland en de bruggen eruit komen te zien. De komende maanden rondt aannemer i-Lent deze onderdelen één voor één af. Als eerste zal de nieuwe brug in gebruik worden genomen tussen het eiland Veur-Lent en het ‘vaste land’ bij Lent. Deze brug had als werknaam ‘promenadebrug’ gekregen. Nu de bijzondere brug voor autoverkeer, fietsers en voetgangers bijna klaar is, is het ook tijd voor een definitieve naam. Zoals architect Laurent Ney zelf zegt: “Het kindje moet eerst geboren zijn, voordat je het een passende naam kunt geven. En dat geldt eigenlijk ook voor de nevengeul zelf.” Nu deze by-pass voor de Waal “grotendeels is gegraven, zien we de betekenis en de uitstraling die het heeft in het omliggende landschap. Ook voor de nevengeul is het tijd een passende en kenmerkende naam te kiezen.

Iedereen kan tot en met 27 april (Koningsdag) een naam insturen via het deelnameformulier op www.ruimtevoordewaal.nl. Op deze site zijn ook de spelregels en randvoorwaarden te vinden. Een deskundige jury zal vervolgens de winnende namen kiezen en bij de gemeenteraad voordragen ter vaststelling. De eer van het bedenken van de winnende naam staat uiteraard voorop! Maar de winnaars ontvangen bovendien elk een ballonvlucht voor twee personen boven Nijmegen.

Ruimte voor de Waal is onderdeel van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Door het verleggen van de dijk en het graven van een nevengeul krijgt de rivier meer ruimte en ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Drie nieuwe bruggen verbinden het eiland met Nijmegen-Noord. In dit rivierpark zijn uiteraard veel meer nieuwe namen nodig: voor het eiland en de kade, voor wegen en objecten. Deze worden door de gemeente voorgesteld aan te sluiten bij bestaande namen of bij de historie van het gebied. De gemeenteraad zal hierover nog besluiten nemen.

Ruimte voor de Rivier
De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Meer informatie over het project, de nevengeul en de brug is te vinden op www.ruimtevoordewaal.nl Meer informatie over Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat is te vinden op www.ruimtevoorderivier.nl