Het pand ‘De Duivendonck’ aan de Julianastraat 15 in Ewijk wordt van donderdag 9 april tot maandag 11 mei te koop aangeboden. Geïnteresseerden kunnen een bod vanaf €100.000,- indienen bij gemeente Beuningen via het inschrijfbiljet opgenomen in de verkoopbrochure.

Het minimale bedrag voor de openbare inschrijving bedraagt € 100.000,- k.k. Zoals beschreven in de Structuurvisie Centrum Ewijk is het behoud van dit pand van groot belang vanwege het historisch verleden. Daarom is besloten dat het pand in stand gehouden moet worden en dat het voorterrein een openbare functie dient te vervullen. De overige voorwaarden die zijn verbonden aan de openbare inschrijving, zijn te vinden in de verkoopbrochure en de algemene verkoopvoorwaarden op www.beuningen.nl/duivendonck.

Bezichtiging
Op maandag 20 en dinsdag 21 april aanstaande kunnen geïnteresseerden het pand en het bijbehorende perceel bezichtigen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Openen ingediende enveloppen en collegebesluit
Op maandag 11 mei opent wethouder Piet de Klein de ingediende enveloppen tijdens een openbare zitting. Deze vindt om 11.00 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Het college neemt op dinsdag 12 mei 2015 een formeel besluit over de verkoop van het object. Betrokkenen die een bieding gedaan hebben, worden binnen 7 werkdagen op de hoogte gesteld van de inhoud van dit collegebesluit.

De Duivendonck
In 2009 werden de voormalige basisscholen ‘De Kei’ en ‘De Duivendonck’ samengevoegd. De nieuwe basisschool ‘De Reuzenpas’ werd gehuisvest in MFA ’t Hart aan Den Elt in Ewijk. Sinds juli 2009 is de gemeente Beuningen formeel eigenaar van het pand waarin voorheen ‘De Duivendonck’ gehuisvest was. In de afgelopen jaren is de gemeente met diverse partijen in gesprek geweest over uiteenlopende initiatieven voor deze locatie. Helaas hebben deze tot op heden niet geleid tot een positief resultaat, waardoor voor een openbare verkoop gekozen is waarbij het pand als zodanig behouden blijft.