De komende maanden krijgen alle inwoners van de laagbouw (huizen met een tuin) een container voor hun oud papier. Door afval goed te scheiden kan het als grondstof gebruikt worden voor nieuwe producten. Het invoeren van de papiercontainer maakt het makkelijker voor inwoners om oud papier te scheiden. Daarnaast zorgt inzameling met papiercontainers voor een beter straatbeeld doordat het oud papier niet kan wegwaaien. De service voor inwoners gaat hiermee dus omhoog.

 

Waarom oud papiercontainers?
Met het invoeren van de papiercontainer willen de gemeente Nijmegen en Dar het scheiden van afval stimuleren en de hoeveelheid restafval terugdringen. Uit onderzoek weten we dat er jaarlijks nog circa 170.000 kilo papier in het Nijmeegse restafval zit. Dit papier verdwijnt in het restafval en kan niet meer als grondstof voor nieuw papier gebruikt worden. Daarnaast blijkt uit ervaringen dat met het invoeren van papiercontainers het scheidingsresultaat sterk verbetert.

 

Papiercontainers
Dar deelt bij alle laagbouwwoningen een papiercontainer uit. Alle Nijmeegse laagbouwwoningen ontvangen de papiercontainer op proef. Ervaring leert dat inwoners in eerste instantie niet altijd positief staan tegenover de invoering van de papiercontainer, maar er al snel aan gewend raken. Mocht na 6 maanden blijken dat de container echt niet bevalt dan kan de container worden teruggegeven.

 

Bewoners van hoogbouw blijven papier met dozen of in bundels aanleveren. Dit omdat zij inpandig vaak onvoldoende ruimte hebben voor een container. Indien bewoners wel degelijk ruimte hebben en een container willen ontvangen, kijkt Dar samen met bewoners naar de mogelijkheden.

 

Wat verandert er niet?

  • De inzameling van gft-afval, restafval en plastic verpakkingsafval blijft hetzelfde.
  • De dagen en tijden waarop het oud papier wordt ingezameld blijven hetzelfde.
  • Oud papier kan ook nog steeds ingeleverd worden bij de milieustraat, Kanaalstraat 401 in Nijmegen of Bijsterhuizen 24-06 in Wijchen. Op www.dar.nl staan de openingstijden van de milieustraten.

 

Wijk voor wijk een brief en uitzetten van papiercontainers
Ter informatie ontvangen alle inwoners van Nijmegen voor eind mei een brief met informatie over de papier­containers. Nijmegen is groot en daarom ontvangen niet alle wijken tegelijkertijd een brief. Dat gebeurt gefaseerd net als het uitzetten van de containers. De eerste wijken van Nijmegen hebben inmiddels een brief gehad. In deze brief wordt precies uitgelegd wat er gaat gebeuren en wanneer. Inwoners moeten deze brief afwachten voordat zij met Dar bellen. Als zij nog geen brief heeft ontvangen kunnen zij nog geen wijzigingen doorgeven.

 

Meer informatie of vragen?
Meer informatie op www.dar.nl/papiernijmegen. Voor de aanbiedregels van alle afvalsoorten kijken inwoners op de papieren of digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer. Ook kunnen zij de Dar app downloaden en een melding ontvangen wanneer ze welk afval buiten kunnen zetten. Voor vragen nemen inwoners contact op met het klantencontactcentum van Dar. Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 024-3706000 of via info@dar.nl.