Burgemeester Bruls reikt ter gelegenheid van Koningsdag de volgende Nijmegenaren een Koninklijke Onderscheiding uit.

Henk Baars (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dhr. Baars is al 33 jaar vrijwilliger bij NEC. In die hoedanigheid is hij jeugdleider, wedstrijdsecretaris, materiaalman, coördinator van de ballenjongens, coördinator van de jeugdscheidsrechters en nog veel meer. Hij zorgt ook voor het vervoer van de jeugdvoetballers. Dankzij zijn inzet staan alle jeugdspelers, na de training, weer op tijd bij de busjes om naar huis te gaan. Daarnaast heeft hij altijd een luisterend oor voor de jongens en zorgt hij ervoor dat zij zich thuis voelen bij de club.

Henk Basten (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dhr. Basten werkt sinds 1994 als vrijwilliger in het archief van het Marechausseemuseum in Buren. Hij heeft al het unieke archiefmateriaal geïnventariseerd, beschreven, gearchiveerd en digitaal toegankelijk gemaakt. Door het werk van dhr. Basten kunnen ook andere mensen met de archieven van dit museum historisch onderzoek verrichten. Dhr. Basten is één van de steunpilaren van het museum.

Gusta Cirkel (62), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Cirkel is directeur Facilitair bedrijf Radboud Universiteit en zet zich, ook buiten haar werk om, in voor het welzijn van haar patiënten. Zo was zij onder andere voorzitter van Radio Radboud, een vrijwilligersorganisatie die radioprogramma’s verzorgde voor patiënten. En zij heeft zich hard gemaakt voor de start van kindertelevisie binnen het Radboudumc. Naast haar werk aan de universiteit is zij ook maatschappelijk actief, onder andere in de Raad van Toezicht van Stichting de Waalboog, waar zij sinds 2010 de rol van vicevoorzitter vervult. Mevrouw Cirkel is een betrokken en toegewijd toezichthouder waarop altijd een beroep kan worden gedaan.

Peter Engelhard (77), Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als sociaal cultureel werker bij Tandem zette dhr. Engelhard zich jarenlang op bevlogen wijze in voor de professionalisering van het welzijnswerk. Naast een jarenlang actief lidmaatschap van de vakbond is dhr. Engelhard ook al jaren in verschillende functies betrokken bij IVN Rijk van Nijmegen en de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert. Dhr. Engelhard wordt ook wel de onbezoldigd directeur van de Natuurtuin genoemd; een verbinder pur sang, geduldig en strategisch met oog voor mogelijkheden en onzekerheden van vrijwilligers.

Jan van Gellecom (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds het behalen van zijn EHBO-diploma in 1974 heeft dhr. Van Gellecom zich intensief op vrijwillige basis ingezet voor de EHBO. Zowel als instructeur op verschillende plekken, maar ook als examinator bij het Oranje Kruis. Ook in de judosport heeft dhr. Van Gellecom zijn sporen verdiend. Hij beoefende deze sport niet alleen, maar hij was ook altijd zeer betrokken bij de jurering en het arbitreren van de judosport.
Voor bewezen diensten werd hij in 2005 door Judo Bond Nederland benoemd als Bondsridder met bronzen ereteken.

Loes Halsema-van den Broek (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Halsema is initiatiefneemster van de Open Tuindagen die elk jaar in juni worden georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling zijn deze dagen inmiddels niet meer weg te denken uit Nijmegen en neemt het aantal deelnemers nog steeds toe. Daarnaast is mevrouw Halsema ook betrokken bij diverse andere vrijwilligersactiviteiten.

Mahin Jankie (61), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al bijna 40 jaar zet dhr. Jankie zich in voor de rechten van de multiculturele samenleving en in het bijzonder van de Surinaamse Nederlanders. Als medeoprichter en bestuurslid van de Werkgroep Tegen Discriminatie Hatert en Stichting Anti-discriminatie bureau Nijmegen heeft dhr. Jankie diverse acties tegen discriminatie op touw gezet. Maar ook als secretaris en later als voorzitter bij Sociaal Culturele Vereniging DJOTIE heeft hij zich hard gemaakt voor de belangen van de Surinamers in Nijmegen. Mede door zijn inzet is de Adviescommissie Allochtonen (ACA) in Nijmegen ingesteld. Dhr. Jankie is ook medeoprichter en voorzitter van de Zorginstelling Multidag Nijmegen.

Sijbrand de Jong (51), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Professor de Jong, staat (inter)nationaal hoog in aanzien, vooral op vooral het gebied van de elementaire deeltjesfysica.
Daarnaast heeft hij zich altijd met veel enthousiasme ingezet voor het onderwijs. Als eerste directeur van het Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics gaf hij het instituut vorm rond het thema ‘de oorsprong van het heelal’. IMAPP werd dankzij zijn inzet een bloeiend instituut met internationale uitstraling. Dhr. De Jong was tevens actief betrokken bij de ontdekking van het Higgsboson deeltje. Vanwege zijn inzet om de wetenschap onder de aandacht van het publiek te brengen, werd hij in 2009 uitgeroepen tot Nijmegenaar van het Jaar.
(n.b. de heer De Jong is in Italië, deze onderscheiding wordt via een skypeverbinding uitgereikt)

Peter van de Kerkhof (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dankzij de inzet van dhr. Van de Kerkhof, hoogleraar en afdelingshoofd Dermatologie bij Radboudumc, heeft deze afdeling zich ontwikkeld tot één van de grootste van het land. Hij is een exponent van de tegenwoordige deel- en kenniseconomie, één van dé opinieleiders in de wereld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar psoriasis en hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij de innovatie van de zorg voor patiënten voortvarend aangepakt. De nadrukkelijke aandacht voor patiënten is één van zijn (vele) verdiensten.

Gerrit Kok (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. Kok is een zeer veelzijdig vrijwilliger. Hij was jarenlang op verschillende manieren actief bij de modelvliegvereniging AFC (Air Fighter Club Gorinchem) en heeft op deze wijze menigeen enthousiast gekregen voor deze sport. Daarnaast verricht dhr. Kok verschillende vrijwilligersactiviteiten bij het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen. En hij is al 10 jaar een van de grote steunpilaren bij het bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Mede door zijn educatieve rol in het evenementenprogramma zijn de workshops voor jongeren grote hits geworden in het jaarlijkse aanbod van het museum.

Sander Luijten (50), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden. Dhr. Luijten heeft een indrukwekkende staat van dienst als militair. Zo was hij Liaisonofficier Commandement de la Force ‘d Action Terrestre in Frankrijk en was hij voor de Nederlandse krijgsmacht de vertegenwoordiger in dit land. Na een uitzending naar Afghanistan als sectiehoofd op een internationaal hoofdkwartier, werd hij aangesteld als Chef Staf van het hoofdkwartier Operationeel Ondersteuningscommando Land. Kolonel Luijten is voor veel jonge officieren een voorbeeld en inspiratiebron. Dhr. Luijten is tevens nauw betrokken geweest bij de basisschool Het Talent in Lent, sinds de oprichting van de school in 2000. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor Lentse voetbalvereniging DVOL.
(n.b. deze onderscheiding wordt in Den Haag uitgereikt door de minister van Defensie)
Ronald Migo (64), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bij bevordering. Dhr. Migo is enorm actief op maatschappelijk gebied. Na zijn wethouderschap is hij lid geworden en gebleven van het Dagelijks Bestuur van de Euregioraad. Zo levert dhr. Migo nog steeds een actieve bijdrage aan de omvorming van de Euregio Rijn-Waal. Ook als directeur van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zette hij zich in voor de belangen van het regionale bedrijfsleven. Daarnaast richtte dhr. Migo samen met voormalig atleet Jos Hermens en Jaap de Hoop Scheffer in 2001 de Stichting Local Heroes, running for Africa op; een stichting die kinderen in Afrika ondersteunt. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Museum Het Valkhof, ambassadeur voor de belangen van cliënten van zorgorganisatie stichting Driestroom en betrokken bij de Stichting KidsRights.

Harry de Ridder (57), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. De Ridder is al bijna 35 jaar actief voor Amnesty International, op veel verschillende manieren. Al die jaren als gastdocent en al 20 jaar als voorzitter. In die laatste hoedanigheid heeft hij een netwerk opgebouwd met verwante organisaties zoals Stichting Gast, Ieder1Gelijk, Humanistisch Verbond Nijmegen. Dhr. De Ridder zorgde voor de continuïteit door steeds weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers in te wijden en ze te ondersteunen. Door zijn kennis van educatie heeft Amnesty Nijmegen een van de meest actieve Scholengroepen, die actief is in mensenrechteneducatie in Nijmegen en Gelderland.

Marl Segboer-Reijnen (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Segboer heeft in 35 jaar tijd al meer dan 25 pleegkinderen onder haar hoede genomen. Sommigen voor korte tijd, anderen voor langere periodes. Maar allemaal konden zij rekenen op dezelfde goede zorgen. Ook de (adoptie-)ouders konden altijd rekenen op veel steun en advies van mevrouw Segboer (en haar gezin). Daarnaast heeft zij de afgelopen jaren veel tijd besteed aan de bezoeken van ouders en gesprekken met pleegzorg en bureau jeugdzorg.

Betty Smits –Van Sonsbeek (66), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Smits was meer dan 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Zij was rector aan het Elshof College, voorzitter van de Centrale Directie van het Fredrik Hendrik College in Den Bosch en tot haar pensioen pensioenbeleidsadviseur van VOS/ABB. Tijdens haar loopbaan heeft zij zich op buitengewone wijze ingezet voor de zorg voor de met name zwakkere VMBO-leerling en daarmee de basis gelegd voor onderwijsvernieuwingen VMBO. Dankzij haar inzet heeft het VMBO een plaats gekregen op de kwaliteitsagenda van het ministerie van OCW. Ook was mevrouw Smits de oprichter en voorzitter van het samenwerkingsverband VO-VSO (voortgezet speciaal onderwijs), dat bestond uit 17 scholen en 11 besturen uit Den Bosch en omgeving. Daarnaast was en is mevrouw Smits actief in diverse kerken in Nijmegen.

Jan Valkenburg ( 77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. Valkenburg is secretaris en (voorheen voorzitter) van de Stichting Nationaal Congres Engels en organiseert onder andere al vele jaren een tweejaarlijks congres Engels voor ongeveer 400 docenten Engels in het voortgezet onderwijs. Hij is tevens erelid van de sectie Engels van Levende Talen omdat hij als voorzitter van deze vereniging jarenlang allerlei functies heeft vervuld. Daarnaast was dhr. Valkenburg ook jarenlang voorzitter van tennisvereniging Brakkenstein en staat hij altijd voor iedereen in zijn omgeving klaar.

Koen Wiedhaup (77), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. Wiedhaup heeft zich zeer sterk gemaakt, ingezet en bewezen in de maatschappelijke toepassing en benutting van medisch-wetenschappelijke kennis. Als bestuursvoorzitter van het Innovatie en Investeringsfonds Gelderland heeft hij de start van diverse bedrijven op het gebied van agro, voeding, duurzame energie mede mogelijk gemaakt. Hij begeleidt jonge ondernemers en is onder andere lid van de Raad van Bestuur Pantarhei Bioscience, Stg. Health Valley. Dhr. Wiedhaup wordt geroemd in het onderwijs, het bedrijfsleven en in de wetenschap, tot ver over de landsgrenzen heen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.