De gemeente Heumen heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het herbestemmen van een bestaand kantoorgebouw aan de Broeksingel 43A t/m G in Malden. Dit voormalige kantoorpand van Dichterbij staat sinds juli 2013 leeg. Omdat ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leeg staat en de leegstand waarschijnlijk de komende jaren toeneemt, wil de eigenaar van het pand het kantoorgebouw omvormen tot woningen voor starters.

Het plan is om in het woongebouw 40 tweekamerappartementen te realiseren, waarvan 12 appartementen op de begane grond en 14 op zowel de eerste als de tweede verdieping.

Bestemmingsplan Malden
De aanvraag voldoet niet aan de regels die gesteld zijn in het bestemmingsplan ‘Malden’. Om het kantoorpand te wijzigen naar appartementen is een omgevingsvergunning nodig. Tevens zijn de gronden bestemd voor de bescherming van de geluidruimte van het bedrijventerrein. Dit betekent dat binnen deze zone geen nieuwe woningen en andere in de zin van de Wet geluidhinder gevoelige gebouwen mogen worden gebouwd. Hiervoor kan een ontheffing worden verleend op grond van de Wet geluidhinder.

De aanvraag en de concept omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 30 april gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.