Laat Anour in de gebouwen van de oude Kristallis-school blijven, zo roept de fractie van D66 Nijmegen op. Raadsleden Rob Jetten en Rachid Elhafi stellen schriftelijke vragen aan het college om te praten over een multifunctioneel ontmoetingscentrum van Stichting Anour in de Nijmeegse wijk de Meijhorst. Jetten: ‘De locatie Kristallis is ideaal voor Anour. De stichting heeft met behulp van crowdfunding onder haar achterban genoeg geld ingezameld om de verwaarloosde panden op te knappen. Een ideale plek voor onderwijs, educatie, een gebedsruimte en ontmoeting. Niet alleen voor Anour zelf, maar ook voor bewoners en wijkverenigingen uit Dukenburg.’
Opvoedondersteuning, naschoolse opvang
Stichting Anour Madrasati (STAM) zet zich al jaren in voor Nijmegenaren met verschillende achtergronden. Elhafi: ‘Anour is groot geworden door het organiseren van weekendscholen en naschoolse opvang. Nederlandse taal, integratie, participatie en koranlessen staan centraal. Jongeren leren hier op een goede manier hoe een bijdrage te leveren aan de samenleving. Nu en in de toekomst.’ Anour biedt de laatste jaren ook opvoedondersteuning, lessen in actief burgerschap en speciale vrouwenavonden. ‘Voor veel Nijmegenaren van buitenlandse afkomst is Anour daarmee belangrijk voor integratie en emancipatie’, aldus Elhafi. ‘D66 juicht zulke initiatieven van mensen onderling van harte toe en hoopt dat het college dat ook doet.’
Unieke kans
De afgelopen jaren gebruikte Anour met name het wijkcentrum aan het Danielsplein voor haar activiteiten. De stichting is echter zo hard gegroeid dat een grotere locatie met meer mogelijkheden belangrijk is om de activiteiten goed en betaalbaar voort te kunnen zetten. Anour heeft nu een tijdelijk huurcontract voor de oude gebouwen van de Kristallis-school in de Meijhorst. De stichting wil hier graag definitief intrekken voor de vestiging van een multifunctioneel centrum. ‘De gebouwen van de voormalige Kristallis-school zijn nu eigendom van de gemeente’, vertelt Jetten. ‘De gemeente heeft er zelf echter geen invulling voor. De uitgestoken hand van Anour is dus een unieke kans voor een nieuwe investering in de wijk. Een win-win-win-situatie. De gemeente is af van een leegstaand pand, Anour heeft een vaste plek en de wijk krijgt een mooi opgeknapt en multifunctioneel centrum.’