Foto: www.beuningen.nl

Binnenkort start de verbouw en nieuwbouw van ontmoetingsplek de Kloosterhof in Weurt. Donderdag 2 april zet aannemer Klaassen een deel van het terrein af. Tot begin mei onderzoekt de aannemer het gebouw en het terrein op asbest. Daarna start de sloop van het dorpshuisdeel van het gebouw. Het totale gebouw is in juli 2016 klaar.

Klaassen aannemer bouw Kloosterhof
Op 26 februari 2015 is de aanbesteding voorlopig gegund aan Klaassen Bouwmaatschappij uit Arnhem. De bezwarentermijn is inmiddels beëindigd. Er zijn geen bezwaren tegen de voorlopige gunning ingediend. Het college van B&W heeft daarom 31 maart de klus definitief gegund aan Klaassen Bouwmaatschappij.

Eén ontmoetingsplek voor Weurt
Op 6 februari 2014 tekenden Stichting SCS De Kloosterhof, Stichting Oeverwal, Peuteropvang Beuningen en de gemeente Beuningen een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van één ontmoetingsplek in Weurt. In de vernieuwde Kloosterhof is plek voor een basisschool, sporthal, peuterspeelzaal en ruimte voor dorpshuisactiviteiten. Ook komen er ruimtes voor zorgaanbieders. Pieter Oosterhout maakte in overleg met deze partijen het ontwerp voor de multifunctionele accommodatie.

Planning
De planning ziet er als volgt uit. Meer informatie staat op www.beuningen.nl/kloosterhof.

Fase
maart 2015 – april 2015 Leeghalen kantine en het dorpshuis.
april 2015 Controle en verwijderen asbest.
mei 2015 – juni 2015 Slopen dorpshuisdeel. De dorpshuisactiviteiten worden tijdens de sloop en bouw ergens anders in Weurt gehuisvest.
mei 2015 – september 2015 Renoveren kantine en sporthal.
september 2015 Vernieuwde kantine en sporthal weer open.
juni 2015 – april 2016 Nieuwbouw van het dorpshuis en school.
april 2016 – juni 2016 Inrichten buitenruimte.
juli 2016 Ontmoetingsplek Kloosterhof en de nieuwe school zijn klaar voor gebruik.

Subsidie provincie Gelderland
De verbouw en nieuwbouw van ontmoetingsplek de Kloosterhof komt mede tot stand door een subsidie van de provincie Gelderland.