Het samenwerkingsverband van de Stadsregio Arnhem Nijmegen wordt opgeheven. Er is een overgangsjaar waarin gemeenten in de regio’s hun koers voor het vervolg van de samenwerking kunnen bepalen. In de regio Arnhem Nijmegen hebben de gemeenten aangegeven op een andere voet samen te gaan werken en de bestaande gemeenschappelijke regeling te liquideren.

Om tot daadwerkelijke opheffing van de Gemeenschappelijk regeling Arnhem Nijmegen te komen, moeten de bestuurscolleges van alle deelnemende gemeenten een besluit tot opheffing nemen. In de vergadering van donderdag 26 maart zal aan de gemeenteraad van Heumen een voorstel worden voorgelegd om in te stemmen met het opheffen van de Stadsregio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.