De directe omgeving van risicobedrijven wordt beter op de hoogte gesteld van de gang van zaken op het gebied van veiligheid bij deze bedrijven. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) plaatst sinds kort samenvattingen van inspectierapporten op internet. De ODRN voert jaarlijks inspecties uit bij meer dan 50 zogeheten BRZO-bedrijven in Gelderland en Overijssel. BRZO staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen.

Inspectierapporten
BRZO-bedrijven zijn gebonden aan strenge veiligheidseisen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. De bedrijven worden elk jaar gecontroleerd. Tijdens zo’n inspectie controleert de ODRN samen met haar partners van de Veiligheidsregio en de inspectie SZW op veiligheid. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. Iedereen kan de samenvattingen van deze rapporten bekijken op www.brzoplus.nl , via het menu-item ‘inspecties’. Op deze manier willen de ODRN en haar partners bijdragen aan een veilige en transparante leefomgeving.

Zicht op lokale veiligheid
Gedeputeerde Conny Bieze van de Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor een groot aantal BRZO-bedrijven in de provincie: “Als het gaat om de veiligheid van onze burgers kan de overheid wat mij betreft niet transparant genoeg zijn. BRZO-bedrijven hebben hoe dan ook impact op hun directe omgeving en ik kan me heel goed voorstellen dat die omgeving behoefte heeft aan duidelijke informatie op het gebied van veiligheid. Het publiceren van de samenvattingen door de ODRN gaat volgens mij bijdragen aan het verschaffen van duidelijkheid en daarmee hopelijk ook aan het wegnemen van mogelijke onrust.”

 

Over de ODRN
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is op 1 april 2013 van start gegaan. Het is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het vooral om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water. De ODRN is een samenwerkingsverband van de Provincie Gelderland en de gemeenten, Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek (vanaf 2016: Berg en Dal), Nijmegen en Wijchen. De ODRN verzorgt ook de vergunningverlening en het toezicht op BRZO-bedrijven in landsdeel Oost (Gelderland en Overijssel).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.