Het Zelfregiecentrum Nijmegen heeft een overzicht gemaakt van zelfhulpgroepen die actief zijn in de regio Nijmegen. Het gaat om circa 80 groepen van mensen die hetzelfde probleem ervaren en daar samen iets aan willen veranderen. Dit overzicht is nu toegankelijk via www.zrcn.nl

Via het overzicht op de website kun je snel zien of er een zelfhulpgroep is over het probleem dat jij ervaart. Dat kan een bepaald ziektebeeld zijn (lichamelijk, verstandelijk of psychisch), een verslaving of te maken hebben met relaties en seksualiteit. Het kan ook gaan om zaken waar verwanten (familieleden, vrienden, mantelzorgers) tegenaan lopen.

Met het overzicht van zelfhulp- en lotgenotengroepen wil het Zelfregiecentrum bijdragen aan meer bekendheid van het fenomeen zelfhulp. Voor lotgenoten is de waarde van zelfhulpgroepen groot. Er is sprake van erkenning (ik heb dit probleem) en van herkenning (anderen hebben dit ook). Je hoort van elkaar hoe je ‘ermee leert leven’ of hoe je zaken kunt oplossen. Je krijgt de gelegenheid je eigen gevoelens op een rijtje te zetten. Je kunt gaandeweg groeien in je rol, van ‘geholpene’ naar ‘helper’.

Zelfhulp kan zo een belangrijke aanvulling zijn op professionele hulp. Ook professionals in zorg en welzijn kunnen nu snel zien of zij naar een zelfhulpgroep kunnen verwijzen. Vergeleken met buurlanden als België, Duitsland en Engeland staat zelfhulp in Nederland nog in de kinderschoenen.

 

Ondersteuning
Het Zelfregiecentrum biedt zelf ook ondersteuning aan zelfhulpgroepen. Dat doet ze bij de start van een nieuwe groep, door de trekkers van een groep te trainen, door ruimte te bieden om bijeen te komen en zonodig te voorzien in lichte administratieve ondersteuning.

 

Het overzicht van zelfhulpgroepen kunt u vinden op www.zrc-nijmegen.nl onder het kopje zelfhulpgroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.