Veilig Thuis is per 1 januari 2015 het nieuwe advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of ouder(en)mishandeling. Landelijk zijn er 26 Veilig Thuis-organisaties. De gemeente Beuningen en de andere gemeenten in de regio behoren tot Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Daarnaast organiseert de gemeente Beuningen een trainingsavond voor professionals in de zorg om hun te helpen de Meldcode Huiselijk Geweld toe te passen in de praktijk.

Veilig Thuis
Veilig Thuis Gelderland-Zuid is een samenvoeging van vier organisaties voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio: het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Bureau Jeugdzorg (BJZ), Moviera en het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ). Veilig Thuis is 24 uur per dag 7 dagen per week te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 2000. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor alle vormen van geweld en mishandeling in huiselijke kring. Het meldpunt is er voor iedereen die hulp nodig heeft, kinderen, volwassenen en ouderen, slachtoffers en plegers. Een beller krijgt een medewerker aan de lijn, die goed naar zijn verhaal luistert. Deze medewerker zet het verhaal op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker samen met de beller of er professionele hulp nodig is en welke hulp het beste is. Bellers kunnen, als zij dat willen, anoniem blijven. Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.vooreenveiligthuis.nl.

Ook kan er altijd contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon Beuningen voor hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling of ouder(en)mishandeling via 06-43212305 of via vertrouwenspersoonbeuningen@nim.nl.

Trainingsavond ‘Omgaan met de Meldcode’
In 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld ingegaan. Dat betekent dat professionals in de zorg volgens de stappen van deze meldcode moet werken als zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouder(en)mishandeling. Om iedereen te helpen zich de stappen van de meldcode eigen te maken organiseert de gemeente Beuningen voor de tweede keer een trainingsavond. Deze wordt gegeven door trainersgroep Wilde Kastanje. Op 4 november 2014 vond de eerste trainingsavond ‘Omgaan met de Meldcode’ plaats. Ruim 80 professionals waren razend enthousiast na deze inspirerende avond. Daarom is er besloten om de trainingsavond nogmaals te organiseren op 19 januari. Daar doen ruim 60 professionals uit de gemeente Beuningen aan mee.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.