G.M. Burgers, Fotocollectie Gemeente Beuningen

Op dinsdag 9 december overhandigden de heer Van Haaren en Louise en Wilbert Lelivelt-van Haaren een collectie historische fotoglasplaten aan de gemeente Beuningen. De heer Van Haaren heeft deze collectie enkele jaren geleden verworven en aan zijn familieleden Louise en Wilbert Lelivelt-Van Haaren geschonken, die nu samen deze historische collectie aan het gemeentearchief van gemeente Beuningen schenken.

De collectie bestaat uit 68 fotoglasplaten en bijbehorende fotoafdrukken uit de jaren tien van de 20e eeuw. De collectie is oorspronkelijk afkomstig van de familie Verstraaten, waarvan de heer W.J.J. Verstraaten van 1901 tot 1923 burgemeester van de (voormalige) gemeente Beuningen was. De glasplaten bevatten familiefoto’s van de familie Verstraaten, maar ook van gebouwen in de gemeente Beuningen zoals ‘Villa Vinckendael’ en ‘De Asdonck’. Burgemeester Carol van Eert: ‘Ik ben erg verheugd over deze bijzondere gift. Het gebeurt sporadisch dat dergelijke particuliere collecties boven water komen en dan ook nog geschonken worden aan het gemeentearchief.’

De foto’s zijn naar grote waarschijnlijkheid gemaakt door de heer G.M. Burgers in opdracht van de familie Verstraaten. De heer Burgers verhuisde in 1892 van Wijchen naar Beuningen waar hij zich samen met zijn vrouw Helena Braam uit Weurt vestigde en een smederij opende. Als hobby had hij fotograferen. Vanaf de eeuwwisseling van de 20e eeuw tot in de dertiger jaren van de vorige eeuw heeft hij veel foto’s gemaakt. Een deel van de door hem gemaakte foto’s zijn in 2004 al ondergebracht in de archiefbewaarplaats bij het Regionaal Archief Nijmegen. Dit gaat ook gebeuren met de collectie die op 9 december aan de gemeente Beuningen geschonken werd.

Het Gemeentearchief Beuningen ontsluit aangeboden archieven, foto’s en andere documenten die betrekking hebben op alle vier de kerkdorpen. Hiervoor wordt een professionele database gebruikt om de bij een archiefstuk behorende gegevens te vermelden. De fysieke opslag en het conserveren gebeurt door en bij het Regionaal Archief Nijmegen. Ook hebben zij een eigen restauratieafdeling.

Historische informatie gemeente Beuningen
Gemeente Beuningen is op zoek naar oude gegevens uit de dorpen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. Denk hierbij aan beschrijvingen van inwoners, foto’s, filmpjes, dagboeken en oude verenigingsarchieven. Van de periode van vóór 1970 is relatief weinig aanwezig in het gemeentelijk archief.

Op 1 juli 1980 werden de voormalige gemeenten Ewijk en Beuningen samengevoegd tot de huidige gemeente Beuningen. Gemeente Beuningen bestaat op 1 juli 2015 35 jaar. Dit vraagt om een eregalerij met alle oud-burgemeesters. In juli 2014 deed burgemeester Carol van Eert de oproep aan inwoners om portretten van oud-burgemeesters met de gemeente te delen. Inmiddels zijn van een aantal burgemeesters nieuwe portretten binnengekomen, maar van de oud-burgmeesters in onderstaande tabel nog niet.

Gezocht voor Beuningen Gezocht voor Ewijk
Naam Burgemeester    Ambstperiode

W. Melsen < 1818
J.H. van Koolwijk 18??-1838
A.A. baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw 1842-1843
A. Bloem 1838-1850
H. Verwoert 1844-1850
W. (Willem) Overmars 1899-1919
Jhr. P.A. Rendorp 1861-1876
A.O.F.J.M. van Dijk 1919-1931
W.M. van Koolwijk 1876-1886
W.J.A.F.R. van den Clooster Baron Sloet tot Everlo 1945

Heeft u oude gegevens uit een van de dorpen of een portret van een oud-burgemeester in uw bezit, neem dan contact op met burgemeester Carol van Eert via burgemeester@beuningen.nl