De gemeente Nijmegen ontvangt ruim 700.000 euro BRIM subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het onderhoud van de Nijmeegse Rijksmonumenten. Voor het onderhoud van gebouwen krijgt de gemeente 489.226 euro; voor het onderhoud van groene rijksmonumenten is 218.000 euro beschikbaar. Het geld wordt verspreid over de periode 2015 t/m 2020 uitgekeerd.

Het geld voor de gebouwen wordt gestoken in het onderhoud van de ULO school aan de Prins Hendrikstraat, de Prins Hendrikkazerne aan de Dommer van Polderveldtweg en de Witte Molen aan de Looimolenweg. In de Benedenstad worden het Weeshuis aan de Begijnenstraat en het patriciershuis aan de Lage Markt aangepakt. In de binnenstad is geld beschikbaar voor het onderhoud aan de Latijnse School en de Kannunikenhuizen aan het St. Stevenskerkhof, de Belvedère, de Arsenaalpoort, de Waag, het stadhuis en de Mariënburgkapel. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie voor de gebouwen is dat de gemeente eenzelfde bedrag in de objecten investeert.

Het geld voor de parken gaat naar park Brakkenstein, Kronenburgerpark en Het Valkhof.Het geld wordt gebruikt voor beheer en onderhoud maar ook om de cultuurhistorische elementen in de parken te herstellen en om te onderzoeken hoe we de groene Rijksmonumenten evenement- bestendiger kunnen maken.

Het Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap stelt jaarlijks € 50 miljoen BRIM subsidie (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) ter beschikking voor het onderhoud van rijksmonumenten in Nederland. Daarvan is € 5 miljoen bestemd voor groene rijksmonumenten als tuinen, parken, buitenplaatsen, vestingwerken en begraafplaatsen. Door regelmatig te investeren in onderhoud kunnen extra kosten voor herstel voorkomen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.