D66-raadslid Grete Visser is blij dat de gemeenteraad zich met een grote meerderheid uitspreekt voor stappen richting gereguleerde wietteelt: ‘We vragen in de motie het college stappen te zetten die gereguleerde wietteelt in de toekomst mogelijk kunnen maken. Die voorbereidingen kunnen nu door het college getroffen worden.’

Landelijke lobby
De oproep werd breed gedragen in de gemeenteraad. Naast D66 stemden GroenLinks, SP, PvdA, Gewoon Nijmegen en De Nijmeegse Fractie voor de motie: ‘Het is goed dat we als gemeenteraad een heel duidelijk signaal aan het college hebben gegeven. In de motie roepen we het college op voorbereidingen te treffen voor het starten van een pilot met gereguleerde wietteelt. Daarbij moeten natuurlijk eerst veiligheid en de juridische consequenties prioriteit hebben.’ Daarnaast pleiten de fracties in de motie voor een intensieve landelijke lobby. Visser: ‘Het college gaat in die lobby samen optrekken met andere gemeenten. Als raad worden we elk kwartaal op de hoogte gehouden van de vorderingen, zo hebben we afgesproken.’

Tweede Kamer
D66 zet zich in de Tweede Kamer in voor een regulering van wietteelt. ‘Daar is veel winst te behalen. Door te reguleren kan de sterkte van cannabis bepaald worden, weten we zeker dat er geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden toegevoegd en werken we aan brandveiligheid doordat we af zijn van illegale thuistelers. Ook is er dan meer aandacht voor preventie mogelijk’, aldus Visser. ‘Maar met deze motie zetten we in Nijmegen in elk geval een stap in de goede, progressieve, richting.’

Overzicht van voor- en nadelen
In reactie op de motie zegde burgemeester Bruls toe aan het begin van het nieuwe jaar met een overzicht te komen met voor- en nadelen en consequenties van een pilot van gereguleerde wietteelt. Daarmee volgt hij het voorbeeld van zijn Amsterdamse ambtsgenoot. Daar sprak D66, samen met VVD, SP, PvdA en GroenLinks dezelfde ambitie uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.