Zelfregiecentrum Nijmegen is een meldpunt gestart rond de grote veranderingen op het gebied van zorg, welzijn en werk. Hier kunt u terecht als u een signaal wil afgeven over zaken, waar u niet tevreden over bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over informatie en communicatie of hoe dingen in de praktijk uitpakken. Denk aan onderwerpen als het keukentafelgesprek, het persoonsgebonden budget, begeleiding en dagbesteding, mantelzorg, uitkering en inkomen en eigen bijdrage. Kunt u sowieso de weg vinden naar zorg en ondersteuning? Misschien heeft u nog heel andere signalen. Ook positieve signalen zijn welkom!

U kunt deze telefonisch melden op tel. (024) 75 111 24 (van maandag tot en met donderdag tussen 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur). U kunt ze ook e-mailen naar: josstorms@wig.nl .

Reageren via Facebook kan ook: https://www.facebook.com/ZelfregiecentrumNijmegen

Zelfregiecentrum Nijmegen is een bundeling van vier belangenorganisaties voor mensen met een beperking: WIG, BWN Sociale Zekerheid, De Kentering en Onderling Sterk. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk signalen te verzamelen. Dat maakt meer indruk dan een individueel geluid, bijvoorbeeld in gesprek met de gemeente.

Het gaat ons in de eerste plaats om de signalen zelf. In tweede instantie kunnen we mogelijk ook iets concreets voor u betekenen. Zo biedt BWN juridische ondersteuning op het gebied van Wmo, maar ook van werk en uitkering. De Kentering kan mogelijk helpen bij administratieve zaken.

Het meldpunt is er niet voor algemene informatie over deze onderwerpen. Daar zijn de Stips voor. Die hebben een eigen informatie- en advieslijn: 088 – 0011 300.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.