Ook dit jaar weer komt de VVD Nijmegen met een alternatieve begroting waarin alle zeilen worden bijgezet om de werkgelegenheid in Nijmegen extra te stimuleren, de economie en de binnenstad te ondersteunen en de lasten eerlijker te verdelen over alle inwoners van Nijmegen.

De VVD-fractie komt met een eerlijkere begroting, waarin minder belastingen voor bedrijven en bewoners de boventoon voeren. De OZB voor bedrijven wordt met 5 ton verlaagd en de OZB voor woningeigenaren wordt met 1 miljoen verlaagd. Daarnaast wil de VVD dat de lasten van algemene voorzieningen zoals riool- en afvalstoffenheffing door iedereen in Nijmegen worden betaald en deze rekening niet, zoals dit linkse college wil, alleen bij woningeigenaren terecht komt. Fractievoorzitter Inge van Dijk geeft aan dat “iedereen zijn aandeel moet betalen als het gaat om riool- en afvalstoffenheffing”. Er mag volgens Van Dijk geen onderscheid gemaakt worden op basis van een koopwoning. “Woningeigenaren worden onevenredig hard getroffen door de absurde plannen van dit linkse college. Niet alle huurders zijn armlastig en niet alle woningeigenaren hebben een geldboom in de tuin”, aldus Van Dijk.

Verder wil de VVD de werkgelegenheid stimuleren door de extra inspanningen van het college op dit gebied te verdrievoudigen. Betaalbaarheid, veiligheid en sport zijn essentiële randvoorwaarden voor een sterke economie en voldoende werkgelegenheid. Waar o.a. amateurkunst-projecten, groene linten en de kunstbus hoog op het lijstje staan van het huidige college, staat voor de VVD een eerlijke verdeling van de lasten, positieve impulsen voor de economie en werk, werk én werk bovenaan de wensenlijst van de VVD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.