In het kader van de regionale campagne Kijk! afval=grondstof, hebben Gemeente Beuningen, ARN, Dar en basisschool Klavervier samen op het schoolplein een perenboom geplant. De perenboom staat symbool voor afval als grondstof. Dit is tevens de kernboodschap van de campagne.

Perenboom illustreert kringloop van grondstoffen
Tijdens de kick-off van de regionale campagne ontving wethouder Piet de Klein namens Dar en ARN een waardebon voor een perenboom. Vandaag was het moment daar om samen met hen de perenboom op een locatie naar keuze te planten. Dit gebeurde midden op het schoolplein van Basisschool Klavervier in Beuningen. Bij het planten hielpen ook Dar-GROEN! en leerlingen mee. Basisschool Klavervier is niet zomaar als locatie gekozen. “We hebben voor deze locatie gekozen omdat Klavervier de laatste keer de kindergemeenteraad heeft gewonnen met een goed idee over afvalscheiding op school. Daarnaast spelen kinderen van deze school ook het Kijk! afval=grondstof kringloopspel en dat is een goede zaak!” aldus Piet de Klein. “De peren zijn voor de kinderen. Het is belangrijk en goed dat zij vroeg leren dat afvalscheiding belangrijk is en afval zien als grondstof” aldus Peter van Heeswijk (directeur Dar) en Gerard van Gorkum (directeur ARN). Ook Klavervier vindt afvalscheiding belangrijk. “Onze leerlingen kunnen fruitafval op school in een speciale afvalbak gooien. Dit is voortgekomen uit het idee van de kindergemeenteraad.” aldus Conny van Wersch (directrice Klavervier).

Bedanken voor afvalscheiding
Met het plaatsen van de boom bedanken de partijen inwoners (leerlingen) ook voor het scheiden van gft-afval. Als zij gft-afval (zoals perenschillen) namelijk goed scheiden kan er compost van worden gemaakt. De compost kan gebruikt worden als voeding voor de perenboom. Zo is de cirkel rond. Kinderen kunnen de kringloop van grondstoffen naspelen met het Kijk! afval=grondstof kringloopspel. Dit spel is ontwikkeld door ARN, Dar en MARN. Dit spel laat zien dat afval bestaat uit waardevolle grondstoffen en hoe het hergebruik hiervan zorgt voor zo min mogelijk restafval.

Kijk! afval=grondstof
De regionale campagne ging afgelopen september van start. Dar streeft samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen naar ‘zero waste’, oftewel geen restafval. De campagne helpt daarbij. Dar, ARN en de gemeenten willen hiermee inwoners bewust maken dat afval geen afval is, maar een grondstof. Gft-afval staat het eerste jaar van de campagne in de schijnwerpers. In het gft-afval wordt nog steeds veel restafval en plastic aangetroffen. Dit is zonde, want als het gft-afval vervuild is met ander materiaal kan het minder goed gerecycled worden. Goed gescheiden gft-afval kan hergebruikt worden als grondstof voor compost en groengas. Enkele bussen in de regio rijden op groengas en compost wordt gebruikt in de tuin of op het balkon.

Meer informatie
Meer informatie over campagne is te vinden op www.dar.nl. Voor vragen nemen inwoners contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
via 024-371 6000 of via info@dar.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.