Instellingen en gemeenten in de regio Nijmegen hebben, ondanks de tijdsdruk, een aanpak gevonden om beschermd wonen voor GGZ-cliënten open te houden. Beschermd wonen is een woonvorm voor zeer kwetsbare GGZ-cliënten. Gemeenten zijn hiervoor vanaf 2015 verantwoordelijk. De decentralisatie van deze zorg is veel later bekend geworden dan die van de jeugdhulp en de AWBZ-begeleiding en moet dan ook in hoog tempo worden doorgevoerd. Gemeenten en instellingen in de regio hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen en de keuze gemaakt voor een bestuurlijke aanbesteding

 

Beschermd wonen is zorg met verblijf voor mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening niet zelfstandig kunnen wonen. In het kader van de decentralisaties in het sociale domein wordt deze taak per 1 januari overgedragen aan de

centrumgemeenten maatschappelijke opvang, waar Nijmegen er één van is. De centrumgemeente voert de regie op het beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen & Rivierenland

 

Op 6 oktober worden de ontwikkel- en de resultaatovereenkomst ondertekend door zorgaanbieders en gemeente Nijmegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.