We wonen graag op een plek die bij ons past. Dan gaat het niet alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving en de voorzieningen. Een goede combinatie zorgt ervoor dat we prettig in onze vertrouwde omgeving kunnen wonen, ook als we ouder worden. Dat noemen we Passend Wonen. Maar welke algemene voorzieningen maken nu het verschil? En hoe zorgen we er voor dat deze voorzieningen blijven bestaan? Hierover hebben organisaties op 18 september 2014 afspraken gemaakt en een intentieverklaring ondertekend in het gemeentehuis van Malden.

 

Malderburch centrum voor welzijn, wonen en zorg, woningcorporatie Oosterpoort, ZZG Zorggroep, KBO (Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren) Gemeente Heumen, hebben onderzocht welke voorzieningen senioren, en dan vooral kwetsbare senioren, echt nodig hebben om zelfstandig te wonen. Het gaat dan om voorzieningen waarvan iedereen gebruik kan maken en niet om voorzieningen waarvoor iemand een indicatie nodig heeft. Zo is een gewenst basispakket tot stand gekomen dat bestaat uit 30 voorzieningen. Voorbeelden zijn: een pinautomaat, een huisarts, een veilige leefomgeving en ondersteuning van mantelzorgers.

 

Wie is nu verantwoordelijk voor de voorzieningen uit dit gewenste basispakket? Het blijkt dat het altijd om meerdere partijen gaat, waarbij elke partij een andere rol heeft. Ook de inwoners spelen een grote rol. Dit betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor het behoud van voorzieningen.

 

Op 18 september jl. hebben de bij het project betrokken organisaties officieel afgesproken dat zij zich de komende 2 jaar gezamenlijk inzetten voor het behoud van de volgende 6 voorzieningen uit het gewenste basispakket:

  1. Advies over woningaanpassingen om thuis te kunnen blijven wonen
  2. Ondersteuning bij administratieve en financiële zaken
  3. Activiteiten voor ontmoeting en dagbesteding
  4. Ondersteuning van mensen die de grip op het leven (even) kwijt zijn
  5. Hulpdienst voor kortdurende, eenvoudige klusjes in en om het huis
  6. Informatie en advies over waar je moet zijn voor wat

Het zijn allemaal voorzieningen waar ze samen ook veel invloed op hebben.

Deze afspraak hebben ze bekrachtigd (zie foto) door het onderteken van een intentieverklaring.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.