SLIM uit de spits zorgt voor een beter bereikbare regio Arnhem-Nijmegen. Meer dan 16.000 deelnemers mijden de drukste wegen op de drukste momenten van de dag. Omdat blijkt dat het
verkeer tijdens de spits vaak stil staat op de Pleyroute, de A12 bij Grijsoord en op de bruggen van Arnhem en Nijmegen, daagt SLIM automobilisten uit deze knelpunten buiten de spits te passeren. Wie dat doet, kiest voor een betere doorstroming en een optimale reistijd én verdient extra bonuspunten.

Het gaat om:
1. De Pleyroute (N325) tussen Nijmeegseplein en Velperbroek in beide richtingen;
2. De A12 tussen Grijsoord en Waterberg in beide richtingen;
3. De bruggen in Arnhem;
4. De bruggen in Nijmegen.

De ruim 16.000 deelnemers aan het spitsmijden helpen mee aan een betere bereikbaarheid door bijvoorbeeld iets eerder of later naar hun werk te gaan, door op de fiets te gaan of het openbaar
vervoer te nemen. Door alleen al buiten de spits te reizen, is veel tijd te besparen (tijd die u anders in de file staat). Wie deelneemt aan SLIM uit de Spits én de SLIM App gebruikt voor de mobiele telefoon, spaart punten voor leuke cadeaus. Hoe meer iemand de spits kan mijden, des te meer punten te verdienen zijn. In de webshop kunnen deelnemers deze punten ruilen tegen cadeaus waaronder regionale producten. Dit gespaarde puntenaantal kan in de herfstperiode tot eind van het jaar oplopen tot een waarde van 200 euro. Op www.slimuitdespits.nl is informatie beschikbaar en kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden.

Het SLIM uit de spits-project in de regio Arnhem-Nijmegen is het meest succesvolle spitsmijdenproject van Nederland. Met zo’n 16.000 deelnemers realiseert het ruim 4.000 spitsmijdingen per dag. De deelnemers aan SLIM uit de spits mijden de drukste wegen op de drukste tijden van de dag. Zo dragen zij bij aan een betere bereikbaarheid van de regio Arnhem – Nijmegen. Deelnemers ervaren minder stress en overlast door files. Dat zijn belangrijke beweegredenen voor spitsmijders om mee te doen. Daarnaast geeft het deelnemers een goed gevoel een bijdrage te leveren aan betere bereikbaarheid en verbetering van het milieu.

Beter Benutten
SLIM uit de spits is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in samenwerking met de provincie Gelderland, wegbeheerders en bedrijfsleven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
steunt het project vanuit het programma Beter Benutten. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.