N.E.C. en Dar Milieu BV hebben wederom een overeenkomst gesloten. Voor de komende drie jaar zijn de organisaties weer partner van elkaar wat berust op wederzijds vertrouwen en wat kansen biedt.

Dar en N.E.C.
Dar is hét regiebedrijf in de regio Nijmegen op het gebied van afvalbeheer en integraal beheer openbare ruimte. De visie van Dar is “Dar houdt de regio fris”, waarbij wij ze gemeenten ontzorgen op het terrein van de openbare ruimte. Naast overheden en burgers maakt een groot aantal bedrijven uit de regio gebruik van de dienstverlening van Dar zoals N.E.C.  Bij N.E.C. verzorgt Dar Milieu BV de afvalinzameling. Ook is Dar partner van stichting N.E.C. doelbewust.

Niet zomaar een partnership
Bart van Ingen, directeur algemene zaken N.E.C. is enorm verheugd over de nieuwe overeenkomst.“N.E.C. en Dar zijn al bijna 15 jaar partners van elkaar. Het is niet zomaar een partnership, want Dar is dus ook al geruime tijd een actieve partner van de stichting N.E.C. Doelbewust. Onze samenwerking is dan ook een uitstekend voorbeeld van hoe we elkaar zowel op bedrijfseconomisch- als maatschappelijk gebied kunnen versterken met ‘Voetbal’ en ‘Nijmegen’ als bindende factoren.”

Gemeenschappelijke belangen
Ook algemeen directeur, Peter van Heeswijk van Dar is blij dat het partnership verlengd is. “ Wij zijn trots dat dé voetbalclub van Nijmegen wederom heeft gekozen voor dé afvalinzamelaar van de regio Nijmegen. Wat het leuk maakt is dat ook veel van onze medewerkers de club actief ondersteunen. Ook wij ondersteunen de club zelf. Diverse activiteiten van stichting N.E.C. Doelbewust sluiten aan op onderwerpen die wij belangrijk vinden. Neem als voorbeeld zwerfafval in de openbare ruimte. Jongeren kunnen met materiaal van ons zwerfafval opruimen en hiervoor punten verdienen voor de N.E.C. BuurtBattle. Zo worden ze zich niet alleen bewust van zwerfafval, maar leveren ze ook een BuurtBijdrage en scoren ze er nog punten voor de wijk mee ook.” aldus Peter van Heeswijk.

Meer mogelijkheden
Beide partijen zijn ervan overtuigd de komende tijd nog meer uit hun partership te halen op vooral maatschappelijk gebied. “ Er zijn nog een tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking rondom  educatie” aldus Bart van Ingen en Peter van Heeswijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.