In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer rondom Nijmegen werken een aantal mensen die, ondanks een opleiding en eerdere werkervaring, momenteel geen werk kunnen vinden. Daarnaast werken jongeren onder de zevenentwintig in onze beheereenheid mee met uitvoerend werk in het gebied. Deze jongeren hebben over het algemeen geen hoge opleiding of relevante werkervaring. Staatsbosbeheer is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Nijmegen. De intentie is om werkzoekenden een kans te bieden om werkervaring op te doen.  Op deze manier vergtoten ze hun kansen op een baan.

De deelnemers van het project hebben er baat bij (weer) in een werkritme te komen, aan het werk te zijn en het gevoel te hebben ergens aan bij te dragen. Daarnaast is het voor alle deelnemers een goede kans om hun positie op de banenmarkt te versterken. Als sollicitant sta je veel sterker als je solliciteert vanuit een werkende positie. Het toont ook karakter dat je bereid bent om de handen uit de mouwen te steken.

Werkervaring
Turgay Tankir, wethouder van de PVDA Nijmegen, nam het initiatief voor dit soort samenwerkingen met een oproep aan bedrijven en organisaties. “In Nijmegen hebben nog teveel mensen een uitkering via de Wet Werk en Bijstand. Als gemeente Nijmegen investeren we in maatregelen om deze mensen aan een baan te helpen op de regionale arbeidsmarkt. Daarbij deed ik ook een beroep op de bedrijven en organisaties in de regio.” Staatsbosbeheer in het Rijk van Nijmegen-Zuid reageerde gelijk op de oproep. Beheerder Eveline Folsche: “Staatsbosbeheer is een maatschappelijk betrokken organisatie. Wij helpen graag mee om méér stadsgenoten aan werk of werkervaring te helpen. Het vraagt extra inspanningen van ons, maar ik ben trots op de eerste resultaten van deze pilot.”

Driestroom
Staatsbosbeheer deelt het terrein in Overasselt sinds ongeveer een jaar ook met een vestiging van zorginstelling Driestroom. In twee speciale werkschuren werken ongeveer veertien volwassen cliënten tussen de twintig en zestig jaar met licht tot zwaar verstandelijke beperkingen en/of autisme. Om die reden draagt de beheereenheid van Staatsbosbeheer tegenwoordig de naam Zorgbeheereenheid Driestroom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.