De werkschuur aan de Maasdijk in Overasselt was dinsdagavond 24 juni de inspirerende plek om ideeën over het Heumens landschap te delen. Ruim 25 betrokken bewoners en organisaties presenteerden hun ideeën over de toekomst van het Heumense landschap. Doel is om met de input van betrokkenen samen te komen tot een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor de gemeente Heumen.

Als belangrijke onderdelen voor het LOP werden genoemd de heggen, boomgaarden, paden, het terugbrengen van de contouren van het kasteel Heumen, en het vergroten van het aantal wandelpaden en mogelijkheden voor hondenbezitters. Als aandachtspunt werd meegegeven dat belangen van diverse partijen soms ook (tegen)strijdig kunnen zijn. Na afloop reageerden alle deelnemers positief over vorm en inhoud van de avond. Ze wisten niet dat er zoveel mensen en organisaties bezig zijn met het landschap. Jaarlijks wil de gemeente een vervolg geven aan deze werkconferentie over het landschap en daarbij de voortgang van de gekozen projecten beoordelen.

Er kunnen nog projectvoorstellen ingediend worden tot 22 juli aanstaande. U kunt dit doen via e-mail: mbos@heumen.nl. De ideeën die passen in het brede beleidskader om het landschap te versterken, worden door de gemeente voor de komende vier jaar verwerkt in een Landschapsontwikkelingsplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.