Maandag 16 juni 2014 ondertekenen burgemeester Gradisen van de gemeente Mook en Middelaar en burgemeester Mengde van de gemeente Heumen het  samenwerkingsconvenant BOA.

Op 13 augustus 2013 hebben de colleges van de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Heumen besloten om Boa’s en toezichthouders voor elkaars grondgebied aan te wijzen, zodat Boa’s en toezichthouders in elkaars grondgebied kunnen opereren. Met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant BOA wordt dit besluit bekrachtigd.

In praktische zin betekent dit dat Heumen gaat ondersteunen bij het toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet en dat Mook  in ruil ondersteuning levert bij projecten binnen de gemeente Heumen, zoals blauwe zone en overlast. Daarnaast trekken de Boa’s er wekelijks samen op uit om gezamenlijk toezicht te houden in delen van de gemeente en ondersteunen zij elkaar bij controles in de avonduren, piekmomenten en tijdens het hoogseizoen op de Mookerplas.

De samenwerking levert een verbetering op het gebied van de kwetsbaarheid van beide organisaties op en draagt bij aan een toename van kennis, ervaring en veiligheid. Er is meer inzet in de avonduren en in de weekenden mogelijk. Vakantieperioden en ziekteverzuim kunnen worden overbrugd zonder in te boeten op de kwantiteit en kwaliteit van het toezicht.
Een ander belangrijk aspect is dat specialistische kennis en informatie tussen beide ambtelijke organisaties en politie worden gedeeld om regionale handhaving van de openbare orde en veiligheid te versterken. Gemeentegrens-overstijgende problematiek kan zo beter worden aangepakt

One thought on “Gemeente Mook en Middelaar en gemeente Heumen ondertekenen samenwerkingsconvenant BOA”
  1. alan Mertz, leader within the usa health-related lab relationship (ACLA) has told you: “from year to year, north america,the gets to spend all-around $300 billion on pharmaceutical drugs. despite the fact that research has revealed which from 20% to 75% together with subjects typically reply to drug solutions, sometimes caused by prescription friendships or improper dosing. just about half almost daily, It as a result of a molecular mismatch between patient as well as prescription.learn how by pointing out untethered moreover nomadic mindset about rv living alongside the free Escapees magazin all bar buyers secure. soccer club candidates often allow for for users to develop home coming from the his or her’s headquaters long lasting shipping. send can remain for distributors finally many visit your blog or submitted for many years at the campground of that figuring out.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.