Malden – Op zondag 13 april heeft de politie in samenwerking met boswachters van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, jachtopzichters en de toezichthouder van de gemeente Heumen een milieucontrole gehouden in Heumensoord. De controle vond plaats tussen 07.00 en 15.00 uur.

Heumensoord wordt sinds een jaar beheerd door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten te ‘s-Graveland. Boswachters van Natuurmonumenten hebben een jaar de bezoekers van Heumensoord gewaarschuwd wanneer de verboden op de geplaatste borden werden overtreden. De tijd van waarschuwen is nu voorbij.

Zondag 13 april 2014 was het tijd voor een gezamenlijke handhavingactie, waarbij politie, boswachters van Natuurmonumenten, plaatselijke jachtopzichters en Bijzonder Opsporingsambtenaren samenwerkten. Er werden 23 bekeuringen uitgeschreven, t.w.:

  • 10 bekeuringen voor mountainbikers die buiten de aangegeven routes reden
  • 11 bekeuringen voor het los laten lopen van de hond in die delen van Heumensoord waar honden aangelijnd moeten worden
  • 2 bekeuringen voor ruiters die buiten het ruiterpad reden

Natuurmonumenten heeft laten weten dat zij vanaf heden, al dan niet in samenwerking met externe partners, intensief blijft controleren op naleving van de regels zoals deze staan vermeld op de borden.