Zeventien gemeenten en schoolbesturen slaan handen ineen.

Het succesvolle overleg op 23 januari tussen zeventien gemeenten en de
schoolbesturen PO en VO over Passend Onderwijs in relatie tot het nieuwe
landelijke Jeugdbeleid krijgt zéker een vervolg. Dat hebben alle deelnemende
partijen gezamenlijk besloten. Zij zijn ervan overtuigd dat deze unieke overlegvorm
zijn vruchten zal afwerpen bij een succesvolle koppeling tussen passend onderwijs
en jeugdbeleid.

Het brede overleg werd – onder de noemer OOGO – georganiseerd vooruitlopend op de nieuwe Wet
op Passend Onderwijs die ingaat op 1 augustus 2014 en de Jeugdwet, die ingaat op 1 januari 2015.
De jeugdzorg valt vanaf die datum onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Voorheen was jeugdzorg nog een taak van de provincie en de rijksoverheid.

Harmonieus en prima sfeer
De schoolbesturen en gemeentelijke vertegenwoordigers spraken op 23 januari voor het eerst met
elkaar over hoe Passend Onderwijs en het Jeugdbeleid het beste op elkaar afgestemd kunnen
worden. Dit alles gezien vanuit belang van het kind dat ondersteuning nodig heeft om zijn school op
een succesvolle wijze te kunnen voortzetten en af te ronden. Hoewel de agenda van 23 januari
genoeg punten bevatte die aanleiding tot discussie gaven, waren de schoolbesturen en gemeenten
het volstrekt met elkaar eens dat zij zich prima kunnen vinden in het uitgangspunt “Eén kind, één
gezin, één plan, één regisseur”. Voorzitter Henk Beerten sprak van een “harmonieus en in prima
sfeer verlopen overleg”. Nu over het uitzetten van de grote lijnen naar tevredenheid is afgestemd,
zal het OOGO, dat wettelijk maar één keer verplicht is bijeen te komen, over enkele maanden
voortgezet worden met ‘vrijwillige’ OOGO’s. Tijdens deze OOGO’s worden besluiten genomen over
gezamenlijk voor te bereiden en praktische uitwerkingen.

Deelnemende partijen
Het eerste OOGO werd gevoerd tussen de regionale samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs
(Stromenland) en Voortgezet Onderwijs 25.07 (SWV-V(S)O) en maar liefst zeventien gemeenten.
De gemeenten Bergen, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Gennep, Grave, Groesbeek, Heumen,
Mill, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en
Waal en Wijchen werden tijdens het overleg vertegenwoordigd door de wethouders Adams (Grave),
Van Dongen (Druten), Beerten en Frings (Nijmegen). De SWV’s PO en VO, waartoe ook alle scholen
voor speciaal onderwijs in de regio behoren, hadden een delegatie van zes bestuurders
afgevaardigd. Mevrouw H. Biemond en de heer A. Janssen traden als woordvoerders op namens het
primair onderwijs. De heer J. Rood sprak namens het voortgezet onderwijs.

In mei en november 2014 zal het OOGO opnieuw bij elkaar komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.