Rijkswaterstaat voert in januari inspecties uit aan de Waalbrug in Nijmegen. Deskundigen gaan bekijken wat er nodig is voor het groot onderhoud aan de brug, dat gepland staat in 2016. Groot onderhoud aan het stadsicoon uit 1936 is nodig, om ook voor de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug te garanderen. Weggebruikers krijgen door de inspecties op dinsdag 7 en woensdag 8 januari 2014 te maken met verkeershinder.

Na de opening in november van de tweede stadsbrug De Oversteek en de stadsroute S100 stroomt het verkeer in Nijmegen aanzienlijk beter door. De inspecties van de oude Waalbrug zorgen enkele dagen voor vermindering van de bereikbaarheid. Tijdens de inspectieperiode controleert Rijkswaterstaat alle onderdelen van de Waalbrug stapsgewijs. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, moeten de inspecties overdag plaatsvinden. Op 7 en 8 januari zijn daardoor afsluitingen van rijstroken overdag noodzakelijk.

Planning inspecties en verkeershinder

De inspecteurs starten op dinsdag 7 januari met onderzoek vanaf de busbaan en het fietspad stadinwaarts. De bussen rijden tijdens deze inspectie op de rijbaan. Fietsers worden omgeleid via de fietsstrook aan de andere kant van de brug. Direct na deze inspecties worden de busbaan en het fietspad weer vrijgegeven.

Tijdens het tweede gedeelte van de inspecties op 7 januari wordt de brug vanaf het fietspad aan de overzijde geïnspecteerd. Fietsers en voetgangers richting Nijmegen-Noord worden dan over de rijbaan geleid. Hierdoor is voor het autoverkeer staduitwaarts op dat moment slechts een rijstrook beschikbaar.

Op woensdag 8 januari is er de hele dag slechts een rijstrook stadinwaarts en een rijstrook staduitswaarts beschikbaar voor het autoverkeer. De busbaan en ook de fiets- en voetpaden zijn gewoon beschikbaar.

Daarnaast inspecteert Rijkswaterstaat in januari de onderkant van de brug vanuit de uiterwaarden en vanaf een ponton in de rivier. Deze werkzaamheden veroorzaken geen verkeershinder; noch voor het wegverkeer, noch voor het scheepvaartverkeer.

 

De planning kan wijzigen door slechte weersomstandigheden. De inspecties, die verkeershinder veroorzaken, dienen uiterlijk op zondag 19 januari afgerond te zijn.

 

Advies automobilisten

De gemeente Nijmegen adviseert automobilisten van en naar het noorden om:

  • op 7 en 8 januari de spits te mijden of gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets;
  • tijdens deze periode zo veel mogelijk gebruik te maken van de stadsroute S100 en de nieuwe stadsbrug De Oversteek;
  • de informatiekanalen van de gemeente Nijmegen (nijmegen.nl, twitteraccount NaarNijmegen en de informatieborden langs de weg) in de gaten te houden, omdat de planning door slechte weeromstandigheden kan wijzigen.

 

Samenwerken

Rijkswaterstaat, de eigenaar van de brug, en de gemeente Nijmegen, verantwoordelijk voor het wegverkeer, werken samen aan het groot onderhoud van de Waalbrug. Doel van het onderhoud is om ook voor de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug te garanderen. Het groot onderhoud kan niet altijd zonder overlast voor weggebruikers en omgeving. De gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat proberen hinder zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.